Navigation:  Číselníky >

Teritoria trhu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník teritorií trhu je předvyplněn od výrobce a slouží k lepší segmentaci trhu.

teritoria

note2 Roletové menu s číselníkem Teritoria trhu je umístěno na všech základních formulářích systému Soft-4-Sale.