Navigation:  Číselníky >

Stavy rozpracovanosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Každá zakázka prochází určitým životním cyklem. Číselník stavů rozpracovanosti Vám zpřehlední jednotlivé stavy (fáze) rozpracovanosti.

 

Číselník stavů rozpracovanosti je vázaný parametr ke kontaktům a nabídkám, zakázkám a marketingovým akcím. Stavy rozpracovanosti budou sloužit především při snaze firmy o akceleraci rozpracovaných nabídek nebo při opakování nabídek původně neúspěšných. Stav kontaktu, nabídky,zakázky nebo market.akce představují důležitou informaci, podle které lze řídit směr úderu obchodních a marketingových aktivit.

 

Návrh číselníku by měl zohlednit i skutečnost, že některé výběry umožňují vybrat kontakty i v intervalu (od stavu A do stavu B). Stavy jsou řazeny podle abecedy dle kódu stavu a ne podle logického smyslu ani podle postupu zadávání do číselníku. Abecední řazení kódů by mělo tedy odpovídat logickému vývoji stavů.

 

Např. Potřebuji dohledat všechny nabídky ve stavu "odesláno". Potom v menu Nabídky - Přehled nabídek zadám jako kritérium výběru do pole "Stav" klíčové označení pro stav odesláno a systém mi zobrazí seznam všech nabídek, které jsou ve fázi odesláno.

 

Příznak HL. – platí pro stavy rozpracovanosti s příznakem ve sloupci KON, tedy týkající se kontaktů. Nastavuje výchozí Stav filtru v Přehledu firem, Přehledu firem -  plánování času a Přehledu bonusových účtů. Kliknutím na červený bod je ve filtru nastaven vybraný výchozí stav. Šipky potom „rotují“ po předchozích nebo následujících stavech.

 

 

Příznak ZALOŽENÍ – zatím funguje pouze v Zakázkách. Při založení nové zakázkové karty (přesněji vygenerování čísla zakázky) se stav zakázky naplní dle řádku číselníku s tímto příznakem.

Příznak UKONČENÍ – zatím funguje pouze v Zakázkách. Při označení zakázky jako ukončené se stav zakázky naplní dle řádku číselníku s tímto příznakem.

 

stavy

 

StavRozpracovanostiKrizovy

 

 

Automatické odeslání SMS při změně stavu rozpracovanosti dokladu
Při změně stavu dokladu je možné automaticky odeslat informativní SMS zákazníkovi. SMS je odeslána na mobil kontaktní osoby vyplněné v dokladu. V případě, že kontaktní osoba vyplněná není, je SMS odeslána na mobil uvedený u firmy.
Informace o úspěšném odeslání SMS je zapsána do poznámky v příslušném dokladu - např. "Při změně stavu na O1_Přijato byla odeslána SMS". Pokud se z nějakého důvodu SMS nepodaří odeslat, systém o tom informuje uživatele zprávou na obrazovce a do poznámky dokladu je zapsán text - např. "Při změně stavu na O1_Přijato se NEpodařilo odeslat SMS"

 
Pro správnou funkčnost je nutné mít nakonfigurovanou SMS bránu (menu KONFIGURACE -> STANDARD -> NASTAVENÍ SMS BRÁNY).
 

Nastavení automatiky v číselníku

Pokud má být po získání příslušného stavu rozpracovanosti na dokladu automaticky odeslána SMS, je třeba u tohoto stavu v číselníku zatrhnout pole ve sloupci "SMS" a do sloupce "Text posílané SMS" zapsat znění SMS

 
stav.01

 

Konfigurace automatického odeslání SMS při získání určitého Stavu rozpracovanosti dokladu.

 

tip2Nezapomeňte v rámci textu uvést i váš podpis. Číslo vaší SMS brány většina vašich partnerů znát nebude, a nebudou tak vědět od koho jim SMSka přišla.