Navigation:  Číselníky >

Oblasti produkce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oblast produkce představuje podrobnější rozdělení trhu na drobné oblasti. Lepší segmentací trhu zvýšíte úspěšnost oslovení nových zákazníků.

Číselník oblastí produkce slouží jako marketingové hledisko pro globální roztřídění kontaktů (o co mají zájem) a nabídek (do které oblasti je nabídka směřována). Oblasti produkce budou dobře sloužit především tehdy, pokud máte několik výrazných skupin zboží, jejichž prodej chce hodnotit. Navržení číselníku oblasti produkce je úvodní činností uživatele. Číselník by měl popisovat hrubé rozdělení nabízené produkce.

oblasti

 

Číselník oblastí produkce je často používán jako třídící a výběrové kritérium. Oblasti jsou tříděny podle zkráceného názvu oblasti produkce. Identifikací oblasti je jeho zkrácený název, který musí být jednoznačný (nelze mít dvě oblasti stejného názvu).

Tento číselník může mít stejnou hodnotu pro různé typy dokumentů, proto lze na jednotlivých řádcích, zapnutím příznaku, určit, ve kterých agendách se příslušná hodnota číselníku nabídne k použití. Najetím myši nad příznak se vám zobrazí kontextová nápověda o jakou agendu se jedná.