Navigation:  Číselníky >

Zdroje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kdo? Co? Kde? Kdy? Tyto čtyři otázky řeší číselník "Zdroje". Zde si můžete detailně rozepsat odkud jste na daný kontakt, zakázku, atd. přišli. Pomocí křížových tabulek se dá zjistit, který zdroj je pro vás nejdůležitější a přizpůsobit tomu marketing firmy.

 

zdroje