Navigation:  Číselníky >

Střediska

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Má-li Vaše firma více středisek, pak jistě využijete číselníku Střediska. Definicí středisek firmy můžete docílit rozdělení evidence veškerých obchodních dokladů, účetních zápisů, apod. na zadaná střediska. Následně můžete provádět analýzy a statistiky hodnotící rozhodující ukazatele.

strediska