Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek >

Vzorové technologické postupy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Používají se v situacích, že máte výrobu velmi podobných dílů, kdy technologický postup - co se týká seznamu a pořadí operací - je prakticky stejný a liší se jen konkrétními množstvími, nebo výrobními časy. Nebo také pokud nějaká činnost vyžaduje určitou pevnou sekvenci výrobních operací a nechcete na některou z nich zapomenout, můžete využít číselníku typizovaných postupů.

Nemusí se jednat o celý technologický postup, ale i o jeho části, které můžete postupným vybíráním poskládat do celku.

 

Z karty Výrobku je tento číselník dostupný přes rozbalovací pole "VZOR T.P." Poklepáním na toto pole se číselník otevře a můžete editovat stávající vzorové technologické postupy nebo vytvořit další nové.

 

Číselní vzorů technologických postupů.

Číselní vzorů technologických postupů.

 

V levé části okna zvolíte Název vzoru (max. 16 znaků) a Popis, abyste se v číselníku snadněji orientovali, v pravé části pak sestavíte výrobní operace tak, jak jdou po sobě. Předvyplnit lze Operaci, Stroj, Popis operace a Přípravný čas.

 

Další možností pro vytvoření vzorového postupu je využití již existujícího postupu na některém výrobku.

 

poklepáním na pole VZOR T.P. otevřete konfigurační okno technologických postupů
v dolní části okna vyplňte název nového vzoru v poli NOVÝ NÁZEV (max. 16. znaků)
použijte tlačítko 'Načíst' (stávající hodnoty z postupu výrobku se převezmou do nového vzorového postupu)

 

Vzorový technologický postup - obsahuje stejné hodnoty jako "Celá norma".

Vzorový technologický postup - obsahuje stejné hodnoty jako "Celá norma".

 

note2Číslování pozic ve vzoru určuje jen pořadí operací, do technologického postupu výrobku se nepřenáší.

 

Na kartě výrobku pak vybráním ze seznamu vzorů můžete předchystanou sekvenci operací vložit do postupu konkrétního výrobku. Dotaz se zobrazí ihned po vybrání vzoru z číselníku.

 

Dotaz na vložení vzorové sady výrobních operací.

Dotaz na vložení vzorové sady výrobních operací.

 

Vybraná sekvence operací se vloží od následující volné pozice.

 

Karta výrobku - operace vložené ze vzoru T.P.

Karta výrobku - operace vložené ze vzoru T.P.

 

Tento postup můžete několikrát opakovat s různými vzory a poskládat tak celý technologický postup.