Navigation:  »No topics above this level«

Zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce modulu zboží umožňují vést kompletní informační databanku produktů, které uživatel nabízí nebo dodává zákazníkům. Mezi produkty mohou být i služby a jiné neskladovatelné produkty, konstrukční celky a vlastní výrobky. Velký objem informací, které umožňuje tento modul vést o každém produktu, je podstatný především pro další funkce, které tento modul a moduly na něj navazující nabízí.

Mezi základní funkce modulu zboží patří cenotvorba (i ze zahraničních cen, dealerský systém, smluvní ceny, atd...), tisky ceníků a hledání zboží pro tvorbu dokladů (nabídek, faktur, objednávek, ...).

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do skupiny Zboží:

Přehled zboží
Přehled zahraničních cen
Přehled zahraničních názvů
Přehled technický
Připojení obrázků k ceníkovým kartám
Přehled složení konstrukčních celků
Přehled technologických postupů výrobků
Karta zboží
Nová karta zboží
Hledání duplicit zboží
Rušení duplicit zboží
Hromadná náhrada konstrukčních prvků
Hromadné manipulace
Hromadné rušení zboží
Kontrola pohybů
Tisk ceníků
Úpravy cen
Dealerské ceny
Smluvní ceny
Množstevní ceny
Akční ceny
Bonusový systém
Textové atributy
Měny a kurzy
Konfigurace
Křížové tabulky zboží
Křížové tabulky konkurenčních cen
Statistika zboží