Navigation:  Zboží >

Přehled zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled zboží (obecný)

Obecný přehled zboží zobrazí seznam všech evidovaných druhů zboží v databázi.

tip Dvojklikem na šedé pole na začátku každého řádku otevřete kartu zboží.

note2 K upřesnění zobrazeného výběru můžete využít výběr kritérií a třídění v horní části přehledu.

 

prehled_zbozi

Funkční Tlačítka

vyber        Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma2        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

marketing        Zobrazí okno a vytvoří z položek odpovídajích nastavenému filtru marketingový výběr zboží.

ukaz2        Umožní pohyb v přehledu po "vybraných" položkách (označené příznakem v zeleném sloupci).

Výběr zboží na přehledu

Přehledová sestava zboží v systému Soft-4-Sale obsahuje řadu výběrových a segmentačních kritérií, které Vám pomohou s vyhledáním produktů tak, jak potřebujete. Pro většinu výběrových kritérií je možné využít předem nadefinované číselníky, a následně jenom za pomoci myši provést patřičný výběr z nabídky roletového menu (výrobce, typy zboží, oblast ... ).  Další oblastí výběru je "příznak" se stavy  - aktivní , neaktivní, neutrální, například příznak platná,neplatná nebo neutrální karta zboží platne. Pro obchodování se zahraničím jsou zde připraveny názvy i popisky produktu v cizím jazyce.

Schopnost hromadně označit zboží v přehledu zboží pro zadaná výběrová kritéria

Nad zeleným polem v přehledu zboží je  tlačítko "?" pro hromadné označení položek (řádků), které nabídne uživateli 3 funkce:

označ vše,
odznač vše,
inverze příznaku

hrom.oznaceni

Záložka Special

special.filtr

 

Nad přehledem zboží, záložka SPECIAL byla doplněna možnost filtrace dle pole odběratel na dodavatelské kartě zboží.

Pole dostupnost2 zobrazuje aktuální množství zboží sumárně na všech skladech. Je umístěn úplně na konci Přehledu a lze jej pomocí  funkce Nastavení designu přesunout na požadovanou pozici. Dvojitým kliknutím  na pole s množstvím se otevře formou tabulky seznam skladových karet, kde je pak vidět dostupnost samostatně na jednotlivých skladových kartách (jestliže neexistuje žádná skladová karta, je pole naplněno "??"). Přepnutí mezi režimem zobrazení skladových karet "tabulkovým" a "kartovým" lze pomocí ikon "Zobrazení datového listu" a " Formulářové zobrazení".

note2 Do přehledu dostupnosti  zboží na skladě se nezapočítává sklad označený písmenem X, jedná se o sklad pouze pomocný.

Pole CTOID Vám umožní přidat jednoznačnou CTO ID identifikaci k vybraným položkám.