Navigation:  Zboží >

Karta zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta zboží a Nová karta zboží jsou sice v menu dvě různé funkce, ale vzhledem k tomu, že používají naprosto shodný typ okna, budou společně popsány ve stejné kapitole. Hlavní rozdíl spočívá pouze v tom, že Karta zboží slouží i k opravám a prohlížení existujícího zboží. Nová karta zboží slouží pouze k vyplňování nové prázdné karty zboží.

Každá karta zboží má několik variant pohledu (složek), které slouží k bližší specifikaci položky zboží:

základní - obsahuje informace o základním zatřídění, čtyřech hlavních technických parametrech, detailním popisu a základní cenové informace v Kč – prodejní, nákupní ceny, cena včetně DPH, časové informace,informace zda je to platní karta, zda je to konstrukční celek a zda je to skladovatelné. Tato karta by měla sloužit jako ta karta, kde se generuje nové zboží a proto je na této kartě tlačítko pro generování nového čísla zboží.
cenová - slouží pro kompletní zadání cenových informací, jak zahraničních tak Kč, je možné zadávat všude úroveň cla, rabatu, dopravních nákladů, sazbu DPH, katalogová cena v Kč a manipulační poplatek a zapůjčení za měsíc. Současně jsou na této kartě vidět prodej v zahraničních cenách, smluvní ceny, případně dealerské ceny a dealerské slevy. Ceníková karta nám poskytuje komplexní přehled informací vztahující se k nejen k cenám, ale také k jednotlivým druhům slev.
technická - obsahuje všech 10 základních technických parametrů plus další volitelné tech.parametry a současně je již na technické kartě vidět adresa na připojený obrázek, pokud takový existuje. Tlačítka najdi, ukaž, zruš slouží pro ovládání připojeného obrázku.
zahraniční - umožňuje popis anglický, německý, italský, ruský pro popis zboží. Tyto popisy by byly přednostně používány pro tvorbu vystavených objednávek a mohou sloužit i pro hromadné opravy v dokladech, kdy je možné požádat, aby byla vystavená objednávka opravena hromadně ve všech názvech např. podle ruského popisu.
konstrukční - obsahuje dva pohledy, a to pohled standardní – z čeho je složen konstrukční celek, který právě otvírám, ale pokud je otevřen díl, který je naopak použit v konstrukčních celcích, tak sestava „prvek použit v celcích" ukazuje, ve kterých celcích je tento prvek a v jakém množství použit.
obchodní - ukazuje veškeré použití zboží v jednotlivých dokladech, a to dokladech skladových, rezervačních pod tlačítkem pohyby, nabídky, objednávky, faktury, prodej, dodací listy, výrobní čísla a zápůjčky.
doplňky - textové atributy ukazují obsah textových atributů tohoto daného zboží, a to prvního a druhého.
dodavatel - ukazuje hlavního dodavatele, který je tentýž jako na základní kartě zboží, ale jeho objednací číslo, jeho zahraniční název byl předtím použit, cena koncová a cena nákupní je převzata ze základní nebo cenové karty, ale je tu přímo vidět celkový přehled ostatních dodavatelů, kteří jsou na tuto kartu vázáni a pomocí tlačítka zvol se přehodí vybraný dodavatel s dodavatelem hlavním.
doprava - ukazuje veškerou dopravu spojenou s pohybem zboží. Od typu vozidla, zboží, hmotnosti, ceny atd.
výrobek - ukazuje veškeré informace o materiálu a procesu výroby použité na daný typ výrobku.
vztahy - ukazuje informace, které mají souvislost s nějakou další informací, např. zboží, které je podřízené druhému nebo zboží, které nahrazuje druhé.

 

nástrojová lišta nad řádky dokladů

Pokud otevřete kartu řádku dokladu pomocí zkratky CTRL-D (nebo modrou šipkou ukazující vpravo), pak systém otevře v kartě řádku všechny řádky za sebou. Na nástrojovou lištu byly doplněny ikony pro přechod na tabulkový pohled a tlačítka pro setřídění a doplňkovou filtraci.

CTRL-D

Nová tisková sestava - Technologický postup

Nově můžete nad kartou zboží tisknout  technologický postup.

postup.tech