Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Základní

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Základní karta zboží obsahuje obecné informace o zboží.

ČÍSLO ZBOŽÍ - hlavní identifikace zboží (interní katalogové číslo zboží)        
TYP - typ zboží (výběrové pole dle číselníku typů zboží)        
OBLAST - oblast produkce (výběrové pole dle číselníku oblasti produkce)        
VÝROBCE - výrobce zboží (výběrové pole dle číselníku výrobců zboží)        
HL. DODAVATEL - hlavní dodavatel (výběrové pole dle kontaktů - dodavatelé)
NÁZEV ZBOŽÍ - zkrácený název zboží
CTO - čárový kód
STARÉ Č. - původní číslo
OBJ.ČÍSLO - objednací číslo dodavatele        
TECH PAR 1- 5: technické parametry 1 - 6
DETAILNÍ POPIS - detailní popis zboží        
JEDNOTKA - měrná jednotka (např.: ks, kg, ...)        
CENA KONCOVÁ - prodejní cena        
CENA NÁKUPNÍ - nákupní cena (podléhá tlačítku Zapni/Vypni int...)        
RABAT - procentuální hodnota rabatu        
MARŽE - procentuální hodnota obchodní přirážky (marže)        
SAZBA DPH - sazba DPH v procentech        
CENA S DPH - cena koncová včetně DPH (pouze vypočítaná hodnota - nelze ji zadávat a opravovat)        
VÝPOČET - pole umožňuje zadat koncovou prodejní cenu s DPH (tak jak ji chci), podle které se spočítá prodejní cena bez DPH
CENA KATALOG - cena katalogová
RECYKL.P. - Recyklační poplatek
AUTOR.P. - Autorské odměny za přístroje a nosiče
ZKRÁC. NÁZEV - zkrácený název zboží používaný v zahr. objednávkách
ZAHR. NÁZEV - název zboží používaný v zahr. objednávkách
ZAHR. POPIS - zahraniční popis zboží používaný v zahr. objednávkách
ZMĚNA - datum poslední provedené změny        
ZALOŽENÍ - datum založení karty zboží

 

tlacitko10        Úroveň ochrany dat.

tlacitko12        Platné/neplatné zboží

ikona1        Generátor čísla

ikona2        Materiálová a pracovní norma

ikona3        Materiál nalezen ve výrobcích

ikona4        Výpočet ceny pro zákazníka

ikona5        Skrýt ceny nákpuní + rabat, marže

ikona6        Měrné jednotky

ikona7        Uzamčení proti zápisu

 

karta_zakladni

 

VRATNÉ OBALY

V modulu Zboží je možnost evidence vratných obalů na skladě. Tato systémová funkce přináší nové řešení formy distribuce pro firmy, které vyrábí nebo prodávají výrobky resp. zboží, které musí být zákazníkovi dodáno v přepravním obalu (např. láhve na plyn).

Definice karty zboží

Pro každý typ obalu musí existovat karta zboží. Statut vratného obalu vybrané karty zboží nastavíme zatrhnutím příznaku „vratný obal“ na kartě zboží – záložka Základní. Touto volbou systém eviduje položku jako vratný obal.

Zboží, které k distribuci potřebuje vratný obal, musí být s vybraným typem vratného obalu provázáno. Vzájemnou provázanost zajistíme přiřazením typu vratného obalu na kartu zboží – záložka Technická.

Z roletového menu vyberete typ vratného obalu a počet potřebných kusů.

Provázanost s obchodními doklady

Na prodejce systém reaguje, tak že po zadání řádku zboží “001“ s povinným obalem, automaticky doplní nový řádek (“001“) s přiřazeným obalem. Řádky s obaly se generují po aktualizaci čísla zboží (nebo tl. ) tak, že se nejprve smažou obalové řádky a následně se doplní znovu. Obdobná funkčnost je i na dodacím listu a faktuře při pořizování řádku zboží. Na tlačítko PLUS degeneruje vratné obaly (pokud doklad vznikl např. generováním z nabídky nebo jinak bez obalu). Generátor výdejky z dodacího listu a faktury vystavené dokáže rozdělit zboží na více skladů (obaly mohou být evidovány na vlastním samotném skladu). Zároveň byla doplněna kontrola salda obalů u zákazníka na promáčknutí tl. na dodacím listě a faktuře vystavené (respektive tlačítko )

Upozornění!

Samotné smazání řádku s obalem na kartě obchodního dokladu není možné. Smazání řádku zboží samozřejmě možné je, ale nesmaže současně i řádek s obalem – zatím se musí smazat ručně! Vratné obaly nikterak nepočítají s výrobními čísly (jedná se o extra generované výdejky). V momentě vytvoření výdejky, systém automaticky zobrazí pouze výdejku na vydané zboží, ale ne na vratný obal. Kontrolu správnosti výdeje vratného obalu provedete promáčknutím ikony modré šipečky v nástrojové liště (související doklady), kde bude výdejka evidována.

AUTORSKÉ ODMĚNY ZA PŘÍSTROJE A NOSIČE

Po doprodání starých zásob prodáváme nové zásoby vč. těchto poplatků, které se liší podle typu média (DVD, CD, HDD, MP3, USB disky, tiskárny, kopírky,...) a mohou dosahovat i několika set korun. Informace o autorské odměně jsou uvedeny na Kartě zboží – záložka Základní – AUTOR. P.

Dále bylo umístěno nové pole v tabulce ceník.

Hromadné nastavení

Pro hromadné naplnění autorské odměny můžeme doporučit 2 způsoby:

Import zboží, viz menu Standard – Importy dat – volba zboží do ceníku. Pole autorské odměny má interní název CENA AO, a pokud byste připravili Excel soubor obsahující jen dva sloupce (MAT ID a CENA AO), pak import v režimu „přepsat staré“ naimportuje nové hodnoty autorských poplatků.
Hromadné manipulace zboží nově umožňuje nastavit i hodnotu autorské odměny pro vybrané karty zboží. Viz menu Zboží – Hromadné manipulace.

Připojený objekt: HTML odkaz

Jako připojený objekt může být nyní použit i html odkaz, a to v případě, že jako typ objektu zvolíte Web link a do druhého řádku napíšete konkrétní odkaz na web. Ten po uložení otevřete přes tlačítko "Otevři".

weblink