Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Doprava

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta dopravy ukazuje veškerou dopravu spojenou s pohybem zboží. Od typu vozidla, zboží, hmotnosti, ceny atd.

doprava