Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Dodavatel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dodavatelská karta ukazuje hlavního dodavatele, který je tentýž jako na základní kartě zboží, ale jeho objednací číslo, jeho zahraniční název byl předtím použit, cena koncová a cena nákupní je převzata ze základní nebo cenové karty, ale je tu přímo vidět celkový přehled ostatních dodavatelů, kteří jsou na tuto kartu vázáni a pomocí tlačítka zvol se přehodí vybraný dodavatel s dodavatelem hlavním.

dodavatel