Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Dodavatel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dodavatelská karta ukazuje detaily objednacích parametrů pro hlavního dodavatele, který je také uveden na základní kartě zboží. Jeho objednací číslo, jeho název zboží, jeho nákupní cenu v tuzemské i cizí měně a další

Ceníková karta zboží - záložka 'Dodavatel'

Ceníková karta zboží - záložka 'Dodavatel'

 

Mimo hlavního dodavatele zde můžete uložit stejné informace i o takzvaných alternativních (vedlejších) dodavatelích, kteří jsou schopni totéž zboží také dodat. Mohou je ale ve svém katalogu evidovat pod jiným objednacím číslem, mohou používat jiný název, čárový kód a s největší pravděpodobností jiné ceny.

Použitím tlačítka    Zvol    se hodnoty z řádku, na němž právě stojí kurzor přepíší do hlavičky karty zboží a od této chvíle jste vybrali jiného hlavního dodavatele.

Máte-li pro konkrétní zboží více než jednoho dodavatele, doporučujeme mít na této záložce uvedeny všechny dodavatele, abyste je mohli snadno měnit a abyste nepřišli o objednací parametry původního dodavatele!

Hlavní dodavatel je upřednostňován například při generování vystavené objednávky, ale pokud na objednávce změníte dodavatele dodatečně, mohou být použity právě hodnoty uvedené na této kartě.

 

V rámci cenotvorby, pokud je vyplněná cena NÁKUP (u dodavatelů), nebo PRODEJ (u odběratelů) použije se v příslušných dokladech jako náhrada standardních "ceníkových" cen. Je to takový nejjednodušší způsob nastavení cen. Nejčastěji se využívá u dodavatelů.

V hierarchii cenotvorby, která je v systému poměrně košatá, má tato cena nejnižší prioritu (prakticky na úrovni základní ceny ceníkové).

 

pozor  Jestliže je pole s cenou PRÁZDNÉ, platí cena ceníková. Jakmile ale je pole vyplněné - byť hodnotou 0,00 (!!) - je to považováno za definici dodavatelské/odběratelské ceny a tato se použije!

 

note2Ceny uvedené v oddílu 'Konkurenti' jsou pouze informativní. Nikde v systému se nepoužívají.

 

 

Doba dodání zboží

Na konci řádku najdete pole DOBA DOD., kam je možné uvést obvyklou dobu dodání tohoto zboží konkrétním dodavatelem. Zadává se v kalendářních dnech.

Použitím tlačítka    Zvol    se i tato hodnota převezme do hlavičky karty zboží a je možné ji využít při generování hromadné objednávky zboží na základě zjištěné skladové dostupnosti.