Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Vztahy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vztahy mezi zbožím  (nové přehledy, průhledy na podřízené i nadřízené)

Na kartě vztahy je dostupný pohled na všechny vztahy k nadřízeným (náhrady+související+příslušenství)
Přehled vztahů  - velký přehled všech vztahů (viz menu Zboží - Vztahy zboží)

vztahy