Navigation:  Zboží >

Nová karta zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nové karty zboží můžete provést několika způsoby:

1.V menu Zboží - Nová karta zboží (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem zboží kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem zboží kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

pozor K uložení vytvořené nabídky musí být vyplněna všechna povinná pole (podbarvená).