Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Cenová

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cenová karta slouží pro kompletní zadání cenových informací, jak zahraničních tak Kč, je možné zadávat všude úroveň cla, rabatu, dopravních nákladů, sazbu DPH, katalogová cena v Kč a manipulační poplatek a zapůjčení za měsíc. Současně jsou na této kartě vidět prodej v zahraničních cenách, smluvní ceny, případně dealerské ceny a dealerské slevy. Ceníková karta nám poskytuje komplexní přehled informací vztahující se k nejen k cenám, ale také k jednotlivým druhům slev.

karta_cenova

ikona7        Uzamčení proti zápisu

cen.karta1        Konfigurace zaokrouhlední cen

cen.karta2        Konfigurace kalkulace cen

Možnost fixace Discountu - pro "obousměrné" výpočty zahraničních cen na cenové kartě zboží

Funkce umožňuje změnit režim vztahu mezi políčky KATALOGOVÁ CENA x DISCOUNT x NÁKUP V ZAHRANIČÍ.

 

Vedle políčka Discount na cenové kartě zboží je příznak, po jehož zapnutí se hodnota discountu "zafixuje" . Po vyplnění katalogové ceny se vypočte cena nákupní, po vyplnění ceny nákupní se vypočte

cena katalogová. Jestliže pole discountu nebude vyplněno, vypočte se poprvé jako poměr mezi zadanou cenou katalogovou a cenou nákupní.

Jestliže příznak zatržen není, zůstává stávající chování (zadáním katalogové ceny a discountu se vypočítává cena nákupní, při změně ceny nákupní nebo katalogové se mění hodnota discountu).

 

Stav příznaku fixace platí pro všechny uživatele a všechny karty zboží - změnit jej může pouze uživatel s právy "B5". Pole discount tím není blokováno a je možné hodnotu discountu na příslušné kartě změnit.

 

CENY MONTÁŽE

ŘEŠENÍ NA CENÍKOVÉ KARTĚ

Pole pro zadání montáže na kartě zboží:

hodiny a minuty montáže jednoho kusu
cena hodiny práce
celková cena montáže = čas * cena/hod, ale cenu montáže lze zadat i mimo tento vzorec
sazba DPH pro montáž
výpočet podílu montáže proti prodejní ceně
sazba DPH pro nákup
tlačítko pro zviditelnění sekce montáž (uživatel s právem Cenotvorba / MANAG vidí ceny montáže vždy viditelné)

montaz

 

 

Smluvní ceny

Jestliže je zapnutý příznak SLEVA, zobrazuje se pouze hodnota slevy v % a hodnota finanční ne (systém ji vypočítává z ceníkové ceny až při použití na dokladu).

 

Zobrazení "Smluvní slevy" nebo "Smluvní ceny" na kartě zboží.

Zobrazení "Smluvní slevy" nebo "Smluvní ceny" na kartě zboží.

 

Jestliže je vypnutý příznak SLEVA, zobrazuje se pouze zapsaná finanční hodnota v tuzemské, případně cizí, měně.