Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Zahraniční

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zahraniční karta umožňuje popis slovenský, anglický, německý, italský, ruský pro popis zboží. Tyto popisy by byly přednostně používány pro tvorbu vystavených objednávek a mohou sloužit i pro hromadné opravy v dokladech, kdy je možné požádat, aby byla vystavená objednávka opravena hromadně ve všech názvech např. podle ruského popisu. Zvláštnost ruského popisu je ta, že přímo v polích název, popis a měrná jednotka je připraven ruský font, pokud zde uživatel vyplňuje název, vyplňuje ho přímo v cyrilice.

karta_zahranic