Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Konstrukční

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konstrukční karta obsahuje dva pohledy, a to pohled standardní – z čeho je složen konstrukční celek, který právě otvírám, ale pokud je otevřen díl, který je naopak použit v konstrukčních celcích, tak sestava „prvek použit v celcích“ ukazuje, ve kterých celcích je tento prvek a v jakém množství použit.

Ceníková karta zboží - Složení konstrukčního celku.

Ceníková karta zboží - Složení konstrukčního celku.

 

Přepočet cen Konstrukčních celků

 

Na kartě konstrukčního celku lze po přepočtu aktuální ceny konstrukčního celku nechat zapsat zjištěné ceny do ceníku jednotlivě.

 

KartaKonstrukcnihoCelku-AktualizaceCenTlacitka

 

Zapsání vykalkulovaných cen do ceníku předchází dotaz, kde uživatel může zvolit, která z cen se má v ceníku aktualizovat.

 

Tuzemské ceny - Volby převzetí vypočtených cen do ceníku.

Tuzemské ceny - Volby převzetí vypočtených cen do ceníku.

 

Ceny v cizí měně - Volby převzetí vypočtených cen do ceníku.

Ceny v cizí měně - Volby převzetí vypočtených cen do ceníku.