Navigation:  Zboží > Karta zboží >

Obchodní

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obchodní karta ukazuje veškeré použití zboží v jednotlivých dokladech, a to dokladech skladových, rezervačních pod tlačítkem pohyby, nabídky, objednávky, faktury, prodej, dodací listy, výrobní čísla a zápůjčky.

karta_obchodni