Navigation:  Výroba > Plánování výroby >

Regenerace plánu výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nabízí několik možností, jak plán "regenerovat" (aktualizovat).

 

Možnosti ruční regenerace výrobního plánu.

Možnosti ruční regenerace výrobního plánu.

 

Regeneruj dnesnejčastěji používaná možnost. Regeneruje výrobní plán k dnešnímu dni. Vše, co se nestihlo, systém přeplánuje podle vnitřních pravidel, s tím, že začíná plánovat dnes. Tímto způsobem vždy regeneruje výrobní plán automatická úloha Regenerace výrobního plánu!
Regeneruj ktato možnost je využívána hlavně vývojáři, kteří k simulaci problému používají obvykle několik dnů stará data, aby mohli zachovat situaci tak, jak byla v den vytvoření zálohy.
Zadaný:datum, od kterého má proběhnout regenerace. Teoreticky je možné tuto volbu použít i "uživatelsky", kdy se chcete podívat, jak situace mohla vypadat několik dnů zpět. POZOR - již odvedené operace se tímto znovu v plánu neobjeví !! Stejně tak nově zadané operace (například z chybně zadaným termínem by se mohli tímto postupem naplánovat do "minulosti" --- proto uživatelům doporučujem v této sekci sekci datum ZADANÝ neměnit!
Skupina:tohoto způsobu regenerace plánu mohou využít takové firmy, které provozují výrobu ve více oddělených pobočkách (např. Brno a Praha) a mají stroje rozdělené do skupin podle těchto poboček (BMO-Soustruh a PHA-Soustruh). V takovém případě je pak možné vyvolat regeneraci výrobního plánu jen pro pobočku Brno.
Regeneruj odumožňuje zafixovat výrobní plán na několik dní dopředu. Regenerace potom se zafixovaným období nehýbe a přeplánovává pouze operace od data uvedeného v tlačítku dál.
Fix od:datum začátku fixovaného období je vždy aktuální den a nelze jej změnit
Fix do:datum konce fixovaného období. Změnit jej můžete přepsáním datum ručně, použitím kalendáře poklepáním na datum nebo změnou počtu dní fixace

 

pozor NELZE kombinovat s automatickou úlohou Regenerace výrobního plánu!! Ta je nastavena v režimu "regeneruj dnes" !!