Navigation:  Výroba > Plánování výroby >

Uživatelské zásahy do plánování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

"Ruční" přeplánování výrobní operace

Ruční zásah do plánu, ať už z jakéhokoli důvodu, je možný přímo na záložkách Norma nebo Stroj. Nejčastěji se využívá hlavně z důvodů popsaných v předchozí kapitole - seskupování operací do efektivních bloků.

 

Přesun jednotlivých operací

Pro drobné zásahy - potřebuji přeplánovat výrobu jednoho výrobku, nebo jedné jeho operace - můžete využít možnosti přetažení přímo v plánu na novou pozici myší.

 

Změna plánovaného data operace přetažením myší přímo v plánu.

Změna plánovaného data operace přetažením myší přímo v plánu.

 

Klikněte na vybranou operaci levým tlačítkem myši ...
... a za stálého držení přesuňte do nové vybrané pozice.
Tlačítko pusťte.

 

Plán se překreslí podle nových hodnot.

Podle toho jakou (kolikátou v rámci výrobku) operaci a kterým směrem posunujete, rozhodněte správně v následujícím dotazu, jak se má systém zachovat k ostatním operacím výrobku.

 

PlanovaniVyroby_ZmenaPlanuDotaz

 

jen následující- posune i operace následující za tou, kterou jste přesunuli, a hledá pro jejich realizaci novou volnou kapacitu. Obvykle použijete při posunu operace na pozdější termín.
jen předcházející- posune i operace předcházející, kterou jste přesunuli. Obvykle použijete při přesunu operace na dřívější termín.
oba směry- posune všechny operace výrobku. Obvykle použijete při změně termínu výroby celého výrobku, ať už na pozdější či dřívější termín
nepromítat- přesun se týká pouze jediné operace bez vlivu na ostatní. Tuto variantu používejte obezřetně, pokud jste si jistí, že k nejbližší následující nebo předcházející máte dostatečnou časovou "rezervu" a nedojde k porušení návaznosti operací!

 

note2 Přesunutím operace nedochází k fixaci plánu (operace je stále zobrazena modrým barem).

 

Metodu popsanou v předchozím odstavci můžete použít, pokud v grafickém plánu vidíte na den, kam chcete operaci přesunout = drobné úpravy pořadí o den, dva, týden a podobně. Jestliže potřebujete provést zásadnější přesun (změna termínu celé výroby dílce), můžete změnu datumu provést přímo změnou plánovaného datumu na výrobní operaci.

 

Změna plánovaného termínu přepsáním data zahájení operace.

Změna plánovaného termínu přepsáním data zahájení operace.

 

Poklepáním na vybranou operaci (nejlépe první nedokončenou operaci výrobku) otevřete její kartu.
Přepište datum na požadované plánované zahájení (PL.ZAHÁJENÍ). Berte přitom do úvahy, abyste se přitom nedostali za deadline operace, který je na kartě operace také zobrazen.

 

Hromadný Přesun operací

V případech, že potřebujete přesunout na stejný termín více operací (doplňování nevyužité kapacity stroje) využijte následující postup.

 

Nejprve se ujistěte, kolik volné kapacity stroje v cílovém dni máte. Kolik práce tam můžete přesunout.

 

Hromadný přesun operací na vybraný den.

Hromadný přesun operací na vybraný den.

 

Do pole 'Přesun' zapište datum, kam chcete vybrané operace přesunout.
Příznakem označte operace vybrané k přesunutí. Hodnota nad výběrovým sloupce zobrazuje časovou náročnost vybraných operací.
Jakmile máte vybrány vhodné operace, klikněte na tlačítko   Přesun  .

 

Všechny vybrané operace se přesunou na vybraný den a plán se překreslí podle nových hodnot.

 

 

"Ruční" rozdělení výrobní operace

Některé výrobní dávky mohou být časově náročné a abyste si nevyblokovali výrobní kapacitu na dlouhou dobu jednou zakázkou, můžete chtít výrobní dávku předem rozdělit.

 

Rozdělení plánu výroby na více dnů (směn ...)

Rozdělení plánu výroby na více dnů (směn ...)

 

Poklepáním na vybranou operaci otevřete její kartu.
Klikněte na tlačítko   Plánuj ...  , systém otevře kartu detailního plánu. kde můžete dlouhou operaci rozdělit na několik, i ne po sobě jdoucích, dnů.

 

Následná automatická aktualizace plánu se pokusí k jednotlivým termínům přidělit pracovníky.

Pro snadnější odhad, kolik kusů za určitý čas jste (podle normy) schopni vyrobit, je v dolní části plánovacího okna tento údaj zobrazen, vztažen k jedné hodině.