Navigation:  Výroba > Plánování výroby >

Podklady pro řízení výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Podklady pro řízení výroby

Jakmile jste s plánem na daný den spokojeni, potřebujete tento plán přenést do výroby, ke strojům. Pokud nemáte možnost toto udělat elektronicky - u jednotlivých strojů nemáte terminál se systém, kdy by si "on-line" pracovník zobrazil proud práce, kterou jste pro něj naplánovali - můžete použít tištěnou podobu Plánu výroby.

Přímo nad kapacitním plánovacím oknem je možné vytvořit denní seznamy výrobních operací pro jednotlivé stroje nebo jednotlivé zaměstnance.

Seznam výrobních operací pro stroj získáte na záložce 'Stroje', kliknutím pravým tlačítkem myši na bar vybraného stroje a dne. Nabídce se vám sada funkcí, které můžete v tuto chvíli využít.

 

PlanovaniVyroby_RightClick_Stroj

 

Tisk stroje- zobrazí a vytiskne seznam operací naplánovaných pro určitý stroj na daný den
Tisk všech strojů- zobrazí a vytiskne seznam operací naplánovaných pro všechny stroj na den hromadně. Seznam operací pro každý stroj začíná vždy na samostatné stránce.
Tisk stroje OD- zobrazí a vytiskne seznam operací naplánovaných pro určitý stroj na zadaný časový interval (2 nebo 3 dny). Seznam operací pro každý den začíná vždy na samostatné stránce.
Týdenní plán stroje- zobrazí a vytiskne seznam operací naplánovaných pro určitý stroj na následující týden. Seznam operací pro každý den začíná vždy na samostatné stránce.
Zpět- zavře nabídku funkcí

 

Denní plán práce na stroji - čárové kódy pro odvádění výroby

Denní plán práce na stroji - čárové kódy pro odvádění výroby

 

Seznam výrobních operací pro jednotlivého pracovníka získáte na záložce 'Zaměstnanci', kliknutím pravým tlačítkem myši na bar vybraného zaměstnance a dne. Nabídne se vám sada funkcí, které můžete v tuto chvíli využít.

 

PlanovaniVyroby_RightClick_Zam

 

Fix plán osoby- zafixuje pro vybraného zaměstnance aktuální plán práce na daný den
Fix plán všech osob- zafixuje pro všechny zaměstnance aktuální plán práce na daný den
Tisk osoby- zobrazí a vytiskne seznam operací naplánovaných pro vybraného zaměstnance na daný den
Tisk všech osob- zobrazí a vytiskne seznam operací naplánovaných pro všechny zaměstnance na daný den hromadně. Seznam operací pro každého zaměstnance začíná vždy na samostatné stránce.
Zpět- zavře nabídku funkcí

 

Denní plán práce zaměstnance - čárové kódy pro odvádění výroby

Denní plán práce zaměstnance - čárové kódy pro odvádění výroby

 

Tiskové sestavy denních plánů jsou opatřeny čárovými kódy výrobních operací, které je možné použít pro odvádění ve výrobě. Zaměstnanec tak může postupovat seznamem shora dolů a plnit zadané úkoly v pořadí, jak byly naplánovány.

 

Nad Plánem výroby pro zaměstnance lze pomocí funkce na pravý klik myši vytisknout plán operací zaměstnance na celý týden.

Týdenní plán výrobních operací pro vybraného zaměstnance - tisková sestava.

Týdenní plán výrobních operací pro vybraného zaměstnance - tisková sestava.

 

Vždy se tiskne plán pondělí - pátek pro týden v němž jste funkci vyvolali. Bez ohledu na to, nad kterým dnem.

Vhodné pro provozy, kde se plánuje více do budoucnosti, s delší dodací lhůtou, a plán na aktuální týden už se prakticky nemění.