Navigation:  Výroba > Plánování výroby >

Plánování verze V4.11

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Změna konfigurace

Změny v Konfiguraci výroby doplňují změny ve verzi plánování

odstraněna možnost stanovovat priority řešení plánu. Priority jsou nyní stanoveny pevně, podle vnitřní logiky plánování, a souvisí se stabilnějším řešením.
1.PlanovaniVyrobyBarTmModra        (tmavá modrá) Operace dlouhé, které se v plánovaném dni nestihnou odvést a musí dále pokračovat v další směně, další den nebo dny. Platí jak pro operace z minulosti, tak operace dlouhé - plánované na více dní.
2.PlanovaniVyrobyBarZelena        (zelená) Operace "plánované ručně" (fixní plán) s termínem, který zadal a potvrdil plánovač.
3.PlanovaniVyrobyBarSvCervena        (světlá červená) Operace neodvedené v minulosti, které nebyly dosud "zahájeny" a přesouvají se na nový termín.
4.PlanovaniVyrobyBarTmCervena        (tmavá červená) Operace, které v původně (při výrobním rozpadu) plánovaném termínu nedostaly volnou kapacitu a posouvají se na nový termín.
5.PlanovaniVyrobyBarModra        (modrá) Operace dle původně naplánovaného termínu.
6.PlanovaniVyrobyBarSedomodra        (světle šedomodrá) Operace vyplývající pouze z rozpadu objednávek (dle konfigurace stavů), které však zatím nejsou zadány do výroby (předběžně obsazená kapacita, forecast apod.).

 

doplněn termín zahájení pracovní doby

Systém kapacitně plánuje den jako 24 hod (od 0:00 do 23:59) a doba zahájení pracovní doby (první směny) se pak přičítá při zobrazení detailního plánu.

Regenerace (přebudování) plánu výroby reaguje na aktuální čas počítače a na datum zahájení pracovní doby.

Pokud je zahájeni pracovní doby v 6:00, pak regenerace plánu spuštěna ve 4:30, přebuduje plán jako ještě včerejší. Regenerace plánu spuštěná v 6:01 už vnímá "nový" den a vytvoří plán jako dnešní.

 

doplněna volba Verze rozpadu

Systém nedokáže korektně vnímat technologický postup a vnitřní závislosti typu předchozí a následují operace, pokud výrobní rozpad byl proveden starou metodou!

Verze rozpadu říká, zda je, nebo není pro uživatele povolena zrychlená metoda bez plánování a nelze navolit nesmysl

Měla by být zvolena výchozí metoda pro plánování v4, aby uživatel neměl možnosti zvolit chybný typ rozpadu (vzhledem k razantnímu zrychlení funkce rozpadu by to ani nemělo být nutné). Vv datech se pak objevují operace bez informací z TPV a u nich nelze korektně zjistit "přeskočené operace" a množství tzv "je na řadě".

Funkce  v2018 aktualizace  dokáže sice dodatečně doplnit TPV informace do chybně vzniklého plánu operací, ale u cca 20% se mu to nepodaří, protože technologický postup se mezitím změnila a již neodpovídá stavu, který byl dříve zadán do výroby.

 

 

Změna vnitřní logiky

Systém ukládá výsledek plánování do databáze a pro použití plánu výroby jej stačí načíst na obrazovku.

Přebudování -   Regeneruj   - plánu trvá cca 5 minut (pro 30 tis operací v plánu) v závislosti na počtu plánovaných "aktivních" operací.

Plán se zpracovává pro maximálně 365 dní dopředu
Přebudování plánu může proběhnout jednou denně, nebo klidně jednou týdně (to je ovšem extrém), nebo 3x denně není to limitováno. Systém přitom hlídá, aby přebudování plánu nespustili 2 uživatelé současně.
Informaci „ze kdy“ máte plán, kdy byl naposled regenerován, vidíte v okně plánování pod tlačítkem      Načti     .
Regenerování plánu má výraznou změnu logiky kontroly souvislostí (následek + předchůdce a proto doba zpracování narůstá) a pokud musí opravovat plánované termíny operací na pozdější termíny pro nedostatek kapacit posouvá i následující operace jako by na gumě a nevznikají tak nesmyslné plány (například 3 operace plánované na: Po - Ut - St se již nezmění změní na Po - Čt - St ale na Po - Čt - Pa
Přebudování plánu je vynuceno při změně verze plánování např. patch pro verzi plánování z 4.11 na 4.12 si vynutí Regeneraci plánu při prvním načtení, otevření okna Plánování.

 

Funkce      Načti      pouze načte hotový, uložený plán a trvá cca 5 sec.

Otevření plánu výroby aktivuje automaticky pouze funkci "Načti".
Výrobní rozpad objednávky aktivuje automaticky pouze funkci "Načti".
Výrobní rozpad nové objednávky proběhne výrazně rychleji (resp. příprava plánu před rozpadem)

 

Vytvořený plán je automaticky aktualizován při důležitých změnách, takže tlačítko      Načti      má význam pro aktualizaci plánu, aby uživatel viděl, co nového se do plánu promítlo od jiných uživatelů:

odvedení operace
částečné odvedení 
vznikla nová objednávka s rozpadem
nová výrobní zakázka byla odeslaná do výroby
ruční změny uživatelů na úrovní plánovaných operací

 

Změna grafiky

Systém používá nové značení zvýraznění operací po deadline

samostatná červená tenká linie nad barem zobrazuje rozsah operací které jsou po deadline v rámci dne
samostatná červená tenká linie nad barem operace v detailu zobrazuje zda je tato operace po deadline 

Systém pro zobrazení jednotlivých typů plánovaných operací používá 6 barev, které jsou viditelné vždy jako samostatné 'bary' jak v kapacitním tak v detailním plánu dne

PlanovaniVyrobyBarTmModraOperace z předchozího dne. Operace byla plánována na předchozí den, ale z nedostatku kapacity musí dále pokračovat v další směně, další den nebo dny. Platí jak pro operace z minulosti, tak operace dlouhé - plánované na více dní.
PlanovaniVyrobyBarZelenaOperace "plánovaná ručně" (fixní plán). Termín potvrdil nebo zadal plánovač.
PlanovaniVyrobyBarSvCervenaOperace neodvedené v minulosti, které nebyly ale dosud "zahájeny" a přesouvají se na nový termín.
PlanovaniVyrobyBarTmCervena Operace, které v původně plánovaném termínu, stanoveném při výrobním rozpadu, nedostaly volnou kapacitu a posouvají se na nový termín.
PlanovaniVyrobyBarModraOperace podle původně naplánovaného termínu.

PlanovaniVyrobyBarSedomodra Předběžně obsazená kapacita, forecast apod. Operace vyplývající pouze z rozpadu objednávek (dle konfigurace stavů), které však zatím nejsou zadány do výroby.

 

Grafický, interaktivní plán výroby (verze 4.11)

Grafický, interaktivní plán výroby (verze 4.11)

 

Nové funkce

Systém je doplněn o nové funkce práce s vytvořeným a uloženým plánem

Přehledy, kde lze vidět detailně rozebraný plán 

jedna operace může být rozdělena třeba na 10 dní
jedna operace může být rozdělena v rámci jednoho dne na více osob
přehled je dostupný přímo z plánu

 

 

Přehledy a Křížové tabulky jsou dostupné z menu VÝROBA -> HODNOCENÍ PLÁNU VÝROBY.

Přehled plánu výroby - detailní

Přehled plánu výroby - výrobky

Křížová tabulka plánu výroby - detailní

Křížová tabulka plánu výroby - stroje

Křížová tabulka plánu výroby - osoby

 

Přehled detailního plánu výroby.

Přehled detailního plánu výroby.