Navigation:  Výroba >

Plánování výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grafické nástroje pro plánování výroby

V okně Plánování výroby vidíte výsledek automatického plánování výrobních operací. Do plánu vstupují operace, které nejsou dosud označeny jako "hotové", nebo jsou ve stavu "forecast" (rezervace výrobní kapacity), nebo nejsou systémem považovány za "přeskočené".

 

Plánování výroby v2        umožňuje pouze plánování "na stroje". Kapacity zaměstnanců v této verzi vůbec nehrají žádnou roli.

 

Plánování výroby v4        umožňuje jak plánování "na stroje", tak plánování "na lidi", a to ve dvou režimech.

a)Kapacita zaměstnanců je používána jako doplňující kriterium a systém zobrazuje kdy a na kolik hodin chybí pracovníci, aby byla maximálně využita kapacita strojů.
b)Kapacita strojů je kapacitou zaměstnanců přímo ovlivňována a to tak, že se sníží podle momentální dostupnosti pracovníků, kteří mohou práci na daném stroji vykonat. Výsledná výrobní kapacita firmy může být v různých dnech různá. Maximální kapacita je ale dána celkovou kapacitou strojů.

 

Grafický, interaktivní plán výroby (verze 4.11)

Grafický, interaktivní plán výroby (verze 4.11)

 

note2 K automatickému přeplánování výroby (aktualizaci plánu) dochází vždy při použití tlačítka ButonRegeneruj. Podle objemu práce to může trvat nějakou dobu!

 

note2 Tlačítko ButonNacti umožní vyvolat aktualizaci plánu (nikoli přeplánování) kdykoli ručně.

 

 

DatumPlanudatum poslední regenerace plánu (přeplánování).

 

PlanovaniVyroby_ButonModalnipřepínač vlastnosti modálnosti okna. Lze přepínat mezi "normálním" a "vždy nahoře" režimem vhodným pro pracoviště s více monitory. Režim "vždy nahoře" umožňuje plánovací okno vytáhnout ven a zobrazit na jiném monitoru nezávisle na zobrazení systému Soft-4-Sale. Můžete tak při běžné práci s jinými dokumenty v systému mít plánování stále "na očích".

 

PlanovaniVyroby_ButonDalekohledVelkyovládání měřítka zobrazení kalendáře - zvětšování. Detail jednotlivých dnů je větší, je ale vidět méně do budoucnosti.
PlanovaniVyroby_ButonDalekohledMalyovládání měřítka zobrazení kalendáře - zmenšování. Detail jednotlivých dnů je menší, je ale vidět dále do budoucnosti.

 

note2 Kapacitní plán výroby se "dívá" (z důvodu rychlosti) 365 dnů před aktuální datum.

 

Okno plánování je rozděleno na dvě části. Příčkou mezi oběma polovinami okna lze pohybovat po najetí myši nahoru a dolů, a tím si můžete upravit poměr zobrazovaných informací.