Navigation:  Výroba > Plánování výroby >

Kapacitní pohledy na plán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Horní část plánovacího okna zobrazuje seznam všech definovaných strojů (pracovišť), které odpovídají právě nastavenému filtru. Přehled je seřazen abecedně podle názvu stroje.

 

Grafický, interaktivní plán výroby (verze 4.11)

Grafický, interaktivní plán výroby (verze 4.11)

 

Pravá část kapacitního pohledu obsahuje v grafické podobě znázorněnou obsazenost jednotlivých strojů (pracovišť) po jednotlivých dnech. Dny znázorněné světlým podkladem jsou dny pracovní, které systém využívá k plánování. Okrovým podkladem jsou znázorněny dny, které obsahují nějakou výluku z běžné kapacity, typicky víkendy, svátky. Na takové dny systém výrobní operace neplánuje.

Pro zobrazenou kapacitu v rámci dne se používají bary - různobarevné obdélníky. Ty jednak svojí délkou naznačují procentuální využití denní kapacity stroje, a jednak svojí barvou druh obsažených výrobních operací

 

PlanovaniVyrobyBarTmModraOperace z předchozího dne. Operace byla plánována na předchozí den, ale z nedostatku kapacity musí dále pokračovat v další směně, další den nebo dny. Platí jak pro operace z minulosti, tak operace dlouhé - plánované na více dní.
PlanovaniVyrobyBarZelenaOperace "plánovaná ručně" (fixní plán). Termín potvrdil nebo zadal plánovač.
PlanovaniVyrobyBarSvCervenaOperace neodvedené v minulosti, které nebyly ale dosud "zahájeny" a přesouvají se na nový termín.
PlanovaniVyrobyBarTmCervena Operace, které v původně plánovaném termínu, stanoveném při výrobním rozpadu, nedostaly volnou kapacitu a posouvají se na nový termín.
PlanovaniVyrobyBarModraOperace podle původně naplánovaného termínu.

PlanovaniVyrobyBarSedomodra Předběžně obsazená kapacita, forecast apod. Operace vyplývající pouze z rozpadu objednávek (dle konfigurace stavů), které však zatím nejsou zadány do výroby.

 

 

note2 Pro každý stroj může být ve stejném dni plánovaná jiná celková kapacita! Stejná velikost baru tedy může pro jeden stroj znamenat 6 hodin plánované práce, pro jiný stroj však třeba 12 hodin.

PlanovaniVyroby_Next        indikátor, že ve směru šipky se na daném řádku nachází záznam, který je nyní mimo vaše zorné pole. Použijte nástroj pro posun zobrazení záznamů, nebo změňte měřítko časové osy.

 

 

Kapacitní pohled na plán výroby je též rozdělen příčkou (svislou), pomocí které si můžete změnit poměr mezi přehledem a grafickou částí. Vlevo od příčky se zobrazují tyto informace:

 

Stroje        - seznam strojů, které se zúčastňují plánování

Hod.        - celkový plánovaný výrobní čas operací odpovídajících nastavenému filtru

 

V případě zapnuté konfigurace "plánování na lidi" systém, po splnění potřebných konfigurovatelných podmínek, současně s naplánování kapacit jednotlivých strojů rozdělí výrobní operace mezi pracovníky. Zobrazení obsazených kapacit jednotlivých pracovníků uvidíte na druhé záložce 'Zaměstnanci' dostupné v kapacitní části plánu.

 

Grafické plánování - kapacitní pohled na zaměstnance

Grafické plánování - kapacitní pohled na zaměstnance

 

Vlevo od příčky se na této záložce zobrazují tyto informace:

 

Zaměstnanci- seznam zaměstnanců, které se zúčastňují plánování
Hod.- celkový plánovaný výrobní čas operací odpovídajících nastavenému filtru
Číslo- osobní číslo zaměstnance

 

Přehled je na této záložce řazen podle příjmení zaměstnance vzestupně.

 

   _Nikdo_   - speciální řádek (zaměstnanec), do kterého se kumulují výrobní operace, které se systému nepodařilo nikomu přidělit, nebo je na daný den plánováno více práce, než jsou zaměstnanci se svými kapacitami schopni pojmout. Podle údaje ve sloupci 'Hod.' se dozvíte, kolik člověkohodin práce nemáte pokryto pracovníky.

 

 

K zobrazení jen omezeného množství dat v kapacitním plánu můžete využít bohatou paletu filtračních kriterií v záhlaví plánovacího okna. Filtrační kriteria ovlivňují pouze jaké operace budou v plánu zobrazeny. Plánování samotné se týká vždy VŠECH nedokončených operací!

 

Mezi speciální prvky filtrace můžeme zařadit přepínač

 

      vše ...    výchozí nastavení, zobrazuje všechny operace v plánu

 

   zvýraznit   barevně zobrazí pouze operace, které odpovídají filtraci podle stejně podbarvených filtračních kriterií (Objednávka, Zakázka, Pozice ...). Ostatní operace jsou v plánu zobrazeny také, ovšem všechny jednotnou šedivou barvou
 zobrazit jen  zobrazí pouze operace, které odpovídají filtraci podle stejně podbarvených filtračních kriterií. Ostatní operace v plánu zobrazeny nejsou!