Navigation:  Sklad > Příjmy > Párování příjemek >

Přehled dle příjmů 1:N

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

parovani.prijemek

Funkční tlačítka

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.