Navigation:  Číselníky > Zaměstnanci >

Tisk přehledu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Umožňuje nastavením výběrových kriterií a výběrem tiskového výstupu vytisknout seznamy zaměstnanců nebo jejich identifikační vizitky včetně čárového kódu, které pak je možno využít pro evidenci docházky nebo identifikaci pracovníka při odvádění výroby.

 

Tiskové výstupy nad bází zaměstnanců.

Tiskové výstupy nad bází zaměstnanců.

 

Funkční tlačítka

 

tisk2                odešle vybranou tiskovou sestavu rovnou na výchozí tiskárnu bez dalšího zásahu uživatele

ukaz                zobrazí náhled na vybranou tiskovou sestavu, tiskárnu volí a tisk provádí uživatel

zpet                zavře toto výběrové okno

 

Kriteria výběru

TiskPrehleduZamestnancuAktualni                příznak, který vybere pouze zaměstnance, kteří nemají na kartě vyplněno datum odchodu (jsou stále "platní")

 

Typ výstupu

Souhrnná sestavazobrazí seznam vybraných zaměstnanců. Obsahuje zaměstnanecké číslo, titul, jméno a příjmení, datum narození, funkci, profesi, tarifní třídu, středisko, číslo kanceláře, číslo klapky, nákladovou a prodejní hodinovou sazbu, odkaz na nadřízeného, datum nástupu, datum odchodu, privátní adresu, privátní telefon, mobil.
Zkrácená sestavazobrazí seznam vybraných zaměstnanců. Obsahuje zaměstnanecké číslo, titul, jméno a příjmení, profesi, tarifní třídu, středisko, nákladovou a prodejní hodinovou sazbu.
Vizitky s čár. kódemzobrazí pro vybrané zaměstance identifikační karty. Velikost karty je 90 x 50 mm.

Obsahuje logo firmy (formou Připojeného objektu ke kartě zaměstnance, v poli POUŽITÍ musí být uveden text "Vizitka-logo"), jméno zaměstnance, jeho kód formou čárového kódu Code128 a fotografii.

Kód zaměstnanci se přiděluje na kartě zaměstnance - pole HESLO.

Fotografie je formou Připojeného objektu ke kartě zaměstnance, soubor nejlépe ve formátu JPG nebo BMP. Na kartě Připojeného objektu musí být v poli POUŽITÍ uveden text "Vizitka".

 

Ukázka vizitky zaměstnance

Ukázka vizitky zaměstnance