Navigation:  Číselníky >

Zaměstnanci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled
Nový zaměstnanec
Tisk přehledu