Navigation:  Číselníky > Zaměstnanci >

Přehled

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Přehled zaměstnanců.

Přehled zaměstnanců.

 

Aktuální?příznak, který umožňuje zobrazit pouze "platné" zaměstnance.

 

tip2Neaktuální (neplatný) zaměstnanec je takový, který má vyplněno datum ODCHODu.

 

ButonKapacity- otevře okno Kapacity zaměstnanců, ve kterém můžete detailně plánovat kapacity zaměstnanců pro potřeby Plánování výroby (směny, dovolené, nemoci apod.)

 

 

PŘEHLED UDÁLOSTÍ zaměstnanců

ZamestnanciPrehledUdalosti

 

 

 

KŘÍŽOVÁ TABULKA UDÁLOSTÍ zaměstnanců

ZamestnanciKTUdalosti

 

Nabízí možnost filtrace stejně jako u Přehledu událostí zaměstnanců

řádky tabulky                zaměstnanec jméno; typ události; popis události; realizováno; další; provedl
sloupce tabulky        zaměstnanec jméno; typ události; popis události; realizováno; další; provedl
hodnota                počet záznamů; datum další; datum realizace