Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Kapacity zaměstnanců

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled "denních" kapacit zaměstnanců, systém využívá pro Plánování výroby 'na lidi', Kdy potřebujete naplánovat práci nejen podle toho, zda máte dostatečnou kapacitu strojů, ale zda máte dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří konkrétní zakázku zvládnou.

 

Tato tabulka tedy slouží pro uložení denní kapacity jednotlivých zaměstnanců na konkrétní dny. Můžete v ní velmi snadno rozdělit pracovníky na jednotlivé směny, ale také evidovat předpokládanou nepřítomnost zaměstnance (dovolená, delší nemoc a podobně).

 

Najdete ji v menu VÝROBA -> KONFIGURACE -> KAPACITY ZAMĚSTNANCŮ.

 

Přehledová sestava - interaktivní nástroj pro stanovení Kapacit zaměstnanců.

Přehledová sestava - interaktivní nástroj pro stanovení Kapacit zaměstnanců.

 

Přehled Kapacit zaměstnanců lze řadit (vždy vzestupně):

podle Příjmení zaměstnance
podle Kódu směny (seskupí zaměstnance plánované na stejnou směnu k sobě). Pro řazení podle směny je rozhodující směna v prvním dni vybraného období.

 

filtrační kriteria:

 

Pracovník        - slouží k výběru zaměstnanců, se kterými chceme pracovat.

označené- příznak s možností detailnějšího výběru zaměstnanců přímo v přehledu pro další hromadné akce. Při výběru alespoň jednoho pracovníka se příznak automaticky zatrhne (vždy, bez ohledu na konfiguraci téhož v celém S4S)
Od - Do- výběr sledovaného období. Tabulka se zobrazí pouze pro zadané období. Jestliže není datum zadáno, zobrazí se období dva dny zpět a třicet jedna dnů do budoucnosti.
Směna- má dvojí funkci. Jednak slouží ke zvýraznění záznamů vybrané směny, jednak slouží jako definiční pole pro hromadné naplnění tabulky.

 

Kapacity zaměstnanců - filtrem zvýrazněná odpolední směna.

Kapacity zaměstnanců - filtrem zvýrazněná odpolední směna.

 

 

Ovládací prvky:

 

ButonUkaz        zobrazí tabulku pro vybranou skupinu zaměstnanců a zadané období.

ButonVymaz        vyčistí filtrační kriteria.

ButonNapln        provede hromadné naplnění záznamů o kapacitě podle zvolených filtračních kriterií.

ButonSmazGreen        provede hromadné odstranění záznamů o kapacitě podle zvolených kriterií.

ButonDalekohledPLUS ButonDalekohledMINUS        přiblíží nebo oddálí pohled na zvolené období (zoom)

ButonOznacOtaznik                tlačítko nad výběrovým sloupcem nabízí hromadné možnosti výběru "Označ vše", "Odznač vše", "Inverze výběru"

 

note2 Tlačítka "Naplň" a "Smaž"  pak reagují pouze na "vybrané zaměstnance".

 

 

Jestliže nebude "vybrán" žádný zaměstnanec, zobrazí se upozornění: "Nejprve označte zaměstnance, u kterých má být hromadná akce provedena!"

Zadání datumového intervalu usnadňují tlačítka pro zadání a posunutí itervalu datumu. Lze vybrat aktuální týden, nebo celým intervalem posunovat po týdnech vpřed či vzad.

 

 

Plnění kapacit - jednotlivě:

V rozbalovacím poli Směna vyberte požadovaný typ kapacity. Klikněte do vybraného pole konkrétního dne a pracovníka a za stálého držení levého tlačítka myši potáhněte mírně do prava. Do zvolené buňky se umístí příslušný typ směny.

 

Kliknutím a potáhnutím myši vložíte směnu.

Kliknutím a potáhnutím myši vložíte směnu.

 

 

Plnění kapacit - Naráz:

V rozbalovacím poli Směna vyberte požadovaný typ kapacity. Klikněte do prvního pole vybraného období konkrétního pracovníka a za stálého držení levého tlačítak myši potáhněte kurzor až do posledního dne, které chcete naplnit zvoleným typem směny.

 

Kliknutím a potáhnutím vložíte několik směn pracovníka naráz.

Kliknutím a potáhnutím vložíte několik směn pracovníka naráz.

 

Na každý den v takto označeném období se vloží jeden záznam zvoleného typu směny.

 

KapacityZamestnancu-VlozenoNaraz

 

Takto naráz lze vložit sadu směn jen pro jednoho pracovníka - vhodné například pro vložení Nemoci, Dovolené, nebo opakujícího se typu směny.

 

pozor Tato funkce má omezení --- na den, kde už existuje začátek nějaké směny, se nová směna nevloží! Například: pokud už má pracovník naplánovanou ranní směnu, pokus o hromadné vložení odpolední nebo noční směny se nezdaří.

 

note2 Jestliže se ve vybraném období nachází víkendy nebo svátky, zvolený typ směny se vloží i do nich !!

 

 

 

Plnění kapacit - Hromadně:

Pomocí filtrů nastavte požadované paramtery - seznam pracovníků, přesně požadované období a typ směny. Hromadné nastavení proběhne přesně podle nastaveného filtru.

Použijte tlačítko ButonNapln

 

Systém zobrazí dotaz, jaké dny ve zvoleném období chcete obsadit

 

KapacityZamestnancu-VlozHromadneDotaz

 

Všechny dny                - obsadí zvoleným typem směny všechny dny ve výběru

Pouze pracovní        - obsadí pouze pracovní dny ve výběru. Vynechá soboty , neděle a svátky.

Vynechat svátky        - obsadí všechny dny ve výběru (včetně víkendů). Vynechá pouze svátky.

 

Hromadně naplněné Kapacity zaměstnanců - "pouze pracovní" dny.

Hromadně naplněné Kapacity zaměstnanců - "pouze pracovní" dny.

 

tip2Seznam pracovníků (hromadný výběr lze uskutečnit poklepáním na pole "Pracovník") lze uložit pomocí "foťáčku" pro opakované snadné použití.

 

Po najetí myší se u každého záznamu objeví informace o jaký typ směny se jedná, kdy začíná a jaká je její kapacita.

 

KapacityZamestnancu-InfoSmena

 

 

Drobné změny v uložených záznamech:

Pod pravým tlačítkem myši jsou uloženy funkce pro provádění drobných změn v pořízených záznamech - změna typu směny, smazání záznamu.

 

Změna záznamu na Dovolená.

Změna záznamu na Dovolená.

 

 

Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte požadovanou změnu...

 

KapacityZamestnancu-ZmenaDovolena

 

Hromadné zrušení záznamů se provádí stejným způsobem jako hromadné naplnění záznamů, jen použijete tlačítko ButonSmaz.

pozor Aplikuje se na všechny záznamy odpovídající filtru.

 

Změnu směny nelze provést hromadně. Použijte změnu jednotlivých směn pomocí pravého tlačítka myši, nebo záznamy pracovní v požadovaném období nejprve hromadně odstraňte a potom hromadně naplňte jiným typem směny.

 

 

Tisk rozpisu směn na vybrané období

Nad kartou Kapacity zaměstnanců, použitím tlačítka ""TISK", lze pro vybranou skupinu zaměstnanců a vybrané období vytisknout Rozpis směn.

V prvním sloupci je uvedeno osobní číslo zaměstnance, přehled je ovšem řazen podle příjmení zaměstnance vzestupně.

Vždy se tiskne následujích sedm dnů od začátky vybraného období + jeden den před začátkem. Při typickém použití na následující týden se tedy tiskne rozpis od neděle do neděle.

 

Rozpis směn.

Rozpis směn.