Navigation:  Číselníky >

Zapni/vypni podpis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce umožňující zapnutí/vypnutí digitálního podpisu v tiskových dokumentech.