Navigation:  Číselníky > Zaměstnanci > Nový zaměstnanec >

Události

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě zaměstnance, na záložce 'Události' je možné definovat různé pravidelně se opakující události a činnosti, které potřebujete u jednotlivých zaměstnanců sledovat.

 

Sledování událostí zaměstnance

Absolvování různých, často opakujících se, školení, Termíny povinných zkoušek a testů. Nárok na nové pracovní prostředky a podobně.

Definice sledovaných událostí na kartě zaměstnance.

Definice sledovaných událostí na kartě zaměstnance.

 

Zapsáním data REALIZACE u jednotlivé události, systém doplní datum události DALŠÍ. Kdy ke stejné události má znovu dojít.

 

tip2Číselník událostí zaměstnanců otevřete poklepáním na kterékoli pole ve sloupci TYP.

 

Číselník událostí zaměstnanců.

Číselník událostí zaměstnanců.

 

V číselníku zadáváte:

TYP- zkratka události (max. 10 znaků)
POPIS- detailnější popis události. Zobrazuje se spolu se typem pro lepší pochopení zkratky.
INTERVAL- zadejte, po kolika dnech má událost nastat znovu

 

Nad Přehledem zaměstnanců pak můžete hlídat (například pomocí Procesního panelu), kdy se blíží termín nějaké události a včas se na ni připravit, nebo zorganizovat školení.

Přehled zaměstnanců - sledování blížící se události.

Přehled zaměstnanců - sledování blížící se události.

 

V tomto případě například sledujeme, kterým zaměstnancům k zadanému termínu končí (nebo skončil) interval opravňující k vydání nového pracovního oděvu.