Navigation:  Číselníky > Zaměstnanci > Nový zaměstnanec >

Projekty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této záložce nastavte parametry, které systém využívá pro hodnocení nákladů Projektů.

 

Karta zaměstnance - záložka Projekty

Karta zaměstnance - záložka Projekty

 

note2 Tyto parametry mají smysl pouze pro uživatele se zakoupeným modulem PROJEKTY.