Navigation:  Číselníky > Zaměstnanci > Nový zaměstnanec >

Výroba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této záložce nastavte parametry, které systém využívá pro Plánování výroby.

 

Karta zaměstnance - záložka Výroba

Karta zaměstnance - záložka Výroba

note2 Tyto parametry mají smysl pouze pro uživatele se zakoupeným modulem VÝROBA.

 

Kapacita- uveďte počet hodin, po které je zaměstnance využít ve výrobě
Dostupné módy- doplňující parametr k profesi. Jaké modifikace stroje umí zaměstnanec obsluhovat.
Profese- uveďte, jaké profese pracovník ovládá (parametr slouží k propojení pracovníka a konkrétního stroje).
Priorita- uveďte číslem, s jakou prioritou chcete pro plánování zaměstnance použít. V případě, že pracovník ovládá více profesí, nebo více pracovníků ovládá stejnou profesi, můžete tímto parametrem ovlivnit, v jakém pořadí bude při plánování využit.