Navigation:  Číselníky > Zaměstnanci > Nový zaměstnanec >

Osobní

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této záložce si můžete evidovat privátní údaje o zaměstnanci.

 

Karta zaměstnance - osobní údaje.

Karta zaměstnance - osobní údaje.

 

pozor

POZOR - v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zabezpečte tuto kartu proti neoprávněnému přístupu. Můžete k tomu využít například nastavení Detailních přístupových práv.