Navigation:  Systém > Přístupová práva >

Detailní přístupová práva

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V případě podrobných přístupových práv uživatelů Soft-4-Sale můžete nastavit práva přístupu k jednotlivým funkcím vybraných modulů. Jedná se o práva pro zobrazení (N), čtení (R) a zápis (W). Přiřazení práva provedeme zatrhnutím jednoho z typů práva (N, R, W).

note2 Doporučujeme nadefinovat si horkou klávesu např. Ctrl + W, přes kterou otevřete okno pro detailní přístupová práva. Viz. horké klávesy.

Jak postupovat při zobrazení detailních přístupových práv pro jednotlivé uživatele?

Postup:

1.Otevřeme přehled/kartu/formulář, pro který chceme zobrazit detailní přístupová práva
2.Nad tímto formulářem zmáčkneme klávesou zkratku pro vyvolání detailních přístupových práv (např. Ctrl+W). Otevře se nám okno detailního přístupových práv
3.Klikneme na tlačítko dopln a na otázku, zda-li chceme doplnit přístupová práva k formuláři "xyz" pro uživatele, kteří nemají práva k tomuto objektu zadaná, odpovíme Ano.
4.Systém doplní přehled o všechny uživatele systému Soft-4-Sale, kteří nemají nadefinovaná detailní přístupová práva k vybranému přehledu/kartě/formuláři.
5.Nyní můžeme pro jednotlivé uživatele pozměnit práva N, R, W.

 

pravaNRW

 

Úprava přístupových práv

Přístupová práva k Ekonomickému mostu CM byla snížena na F3, aby bylo možné omezovat přístup k dalším funkcím spojeným s tímto mostem.