Navigation:  Systém >

Přístupová práva

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Základní filosofie přístupových práv je postavena na dvou variantách, jakým způsobem využívat uživatelské nastavení přístupových práv.

1.První, základní varianta, kdy přístupové práva v podstatě nejsou využívána vůbec je situace, kdy uživatel pracuje bez definovaných uživatelů a zcela automaticky mu je přiděleno jméno USER, což je jméno uživatele, který má maximální přístupová práva přes celý systém. Takto funguje systém v jednouživatelských nastaveních a takto funguje systém po provedení instalace zcela standardně. Po provedení instalace má systém v sobě zabudováno již dopředu jméno uživatele user, má nastavena maximální přístupová práva a tento uživatele nemá přiděleno žádné heslo. Při spuštění ikony ke startu Soft-4-Sale se zcela standardně doplní jméno uživatele user a pokud tento uživatel nemá heslo, projde spuštění Soft-4-Sale až do standardního běhu bez toho, aby bylo po uživateli požadováno heslo nebo jméno.
2.Druhá varianta využití přístupových práv spočívá v tom, že po spuštění Soft-4-Sale chce tento systém po uživateli zadat jméno a heslo. Tomuto jménu uživateli jsou nastavena konkrétní přístupová práva k jednotlivým modulům, k jednotlivým funkcím a toto nastavení probíhá samozřejmě pod vedením správce systému uživatelsky.

Jak přejít ze standardního režimu práce uživatele user se svými maximálními přístupovými právy k režimu více uživatelů s uživatelsky zadanými přístupovými právy? Přechod mezi těmito dvěma režimy spočívá v několika krocích. První je vytvoření uživatelských záznamů pomocí funkce nový uživatel. Tato funkce vyvolá okno zadání nového uživatele, kde správce vyplní jméno nového uživatele, odkaz na obchodníka, což je odkaz do databáze obchodníků Soft-4-Sale, a vyplní případně heslo tohoto uživatele. Pokud zadáváte uživatelské heslo nového uživatele musíte toto heslo zadat dvakrát.

! Upozornění !

Velká a malá písmena nehrají roli ve jménu uživatele ale jsou rozlišována v heslu.

Uživatelé
Horizontální řezy přístupu do dat
Detailní přístupová práva
Definice uživatelského menu
Nový uživatel
Zruš uživatele
Změna hesla uživatele
Změna systémového hesla
Nové schéma
Schémata přístupu
Hierarchie horizontálního řezu
Přihlásit se pod jiným uživatelem
Přehled přihlášených uživatelů
Nastavit Autorizační heslo
Seznam povolených HDD k Autorizaci