Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Přihlašovací dialog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přihlašovací dialog

Před spuštěním systému Soft-4-Sale se vždy kontroluje, zda uživatel, který se do systému hlásí, skutečně existuje a jaká oprávnění pro práci se systémem má.

Každý uživatel systému Soft-4-Sale má nastavenou určitou úroveň přístupových práv a jsou na něj definovány různé další uživatelské konfigurace (systém se tedy může každému uživateli chovat trošku jinak ... pro něj přívětivěji), proto doporučujeme, aby každému, kdo se systémem má aktivně pracovat, bylo uživatelské jméno přiděleno.

Jméno uživatele přihlašovacího dialogu se zadává už při instalaci systému, když vzniká spouštěcí ikona. Lze jej však doplnit i dodatečně (pokud třeba při instalaci ještě v systému žádní uživatelé definováni nejsou, nebo se jedná o uživatele nového)

Definici jména uživatele pro spuštění najdete, a tedy můžete změnit či doplnit, ve vlastnostech spouštěcí ikony. Do pole „Cíl“ za spouštěcí soubor S4S-START.EXE napíšete za mezeru „/user <jméno uživatele>“.

 

Je také možné namísto jména uživatele zadat libovolný obecný text („/user <text>“) a tím od pracovníka očekávat zadání i „jeho“ přihlašovacího jména (například pokud se na jednom počítači střídá více lidí).

Po poklepání na spouštěcí ikonu se tedy uživateli může objevit přihlašovací dialog, který umožňuje spustit systém „jeho“ jménem a s „jeho“ konfigurací.

 

PrihlasovaciDialog

 

V přihlašovacím dialogu může být předvyplněno jméno konkrétního uživatele a očekává se pak pouze zadání přihlašovacího hesla. Uživatel tedy zadá svoje heslo (záleží na velikosti písma) a použitím tlačítka „OK“ spustí systém.

Vynucená aktualizace

Jestliže se uživatel hlásí do systému řádně - jménem a heslem - může využít funkce 'Vynucená aktualizace'. Nástroj, který slouží jako "první pomoc" v situaci, kdy se náhle začne systém chovat podivně. Zatrhnutím této volby zajistíte, že vaše klientská stanice si stáhne ze serveru čistou šablonu aplikace a odstraníte tak většinou sami náhlý problém systému typu "před chvílí to ještě šlo ...", nebo "mě to nefunguje, ale kolegovi ano".

 

Jestliže konkrétní uživatel nemá v systému zadáno uživatelské heslo, pak se po poklepnutí na spouštěcí ikonu systém rovnou spustí pod příslušným uživatelem bez přihlašovacího dialogu. Ztrácí tedy i možnost využití funkce 'Vynucená aktualizace'!

 

Pro tento případ můžete zadat do vlastností spouštěcí ikony parametr /pwd 1. Zobrazí se přihlašovací dialog, jako by uživatel heslo měl, ale ten pokračuje tlačítkem OK (nebo Enter). V tomto případě má také možnost využití 'Vynucené aktualizace'.

 

Jestliže ve vlastnostech spouštěcí ikony není uveden žádný uživatel, pak se spustí systém s konfigurací základního uživatele user, který ve výchozím stavu nemá žádné heslo. Používání tohoto výchozího uživatele pro běžnou práci se systémem z praktických důvodů NEDOPORUČUJEME.

 

note2 Heslo lze změnit také v menu Systém, ale přístup k změnám v přihlašování mají pouze uživatelé s vysokými přístupovými právy.