Navigation:  »No topics above this level«

Systém

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul systém zahrnuje kompletní funkce pro správu systému Soft-4-Sale. Následující popis se bude věnovat administraci a nastavení systému.

Přístupová práva
Příchody/Odchody
Nastavení automatických akcí
Správa systému
Nastavení automatické aktualizace souborů
Uživatelské nástroje lišty
Žurnál změn
Křížová tabulka žurnálu změn
MTJ Service na internetu
MTJ Service Help-Desk
Informace o Soft-4-Sale
Servisní funkce
Konce