Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Lišta nástrojů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ikony tvořící základy ovládání systému Soft-4-Sale

zakl.lista

Základní ovládání

Ikony tvořící základy ovládání systému Soft-4-Sale.

Zavři okno (CTRL-F4)

 Provede zavření aktivního okna. Při zavření okna se automaticky ukládají změny do databáze

Kontrola pravopisu

 Provede zavření aktivního okna. Při zavření okna se automaticky ukládají změny do databáze.

Filtrování dle výběru (blesk)        

 V případě označení jakékoliv části textu (slova, čísla), ale i logické hodnoty a následného zmáčknutí ikony s bleskem se nám provede filtrace aktuálního seznamu podle předchozího označení.

Řazení vzestupně

 Seřadí vzestupně celý přehled podle aktuální pozice kurzoru.

Řazení sestupně

 Seřadí sestupně celý přehled podle aktuální pozice kurzoru.

Aplikování řazení a filtrování

 Provede aktuální filtraci.

Rušení aplikace filtru, příp. řazení dat

 Ruší aktuální filtraci přehledu do původního stavu.

Nový záznam (CTRL-N)

 Vytvoří nový prázdný záznam, který můžete začít vyplňovat. Jednoduše nahrazuje funkce Nový kontakt, Nové zboží, Nová nabídka, ...

Zkopíruj do nového záznamu

 Vytvoří nový záznam a zkopíruje do něj záznam, který byl dosud na obrazovce v aktuálním okně. Tato funkce využívá zobrazený záznam jako vzor pro úvodní naplnění nového záznamu.

Vrať (ESC)

 Poslední změna, kterou provedl uživatel v jedné položce, bude zrušena.

Znovu

 Poslední změna, kterou provedl uživatel v jedné položce, bude zrušena.

Formulář

 Zobrazí formulář v plném formátu.

Sestava

 Zobrazí formuláře v přehledovém (řádkovém) formátu. Dvě výše uvedená tlačítka jsou vždy uvedena vedle sebe a fungují jako přepínač (buď Formulář nebo Sestava).

Obnov (F9)

 Provede opětovné načtení dat z databáze a zobrazí tak znovu informace v aktuálním okně podle aktuálního stavu v databázi.

Pojmenované výběry (CTRL-B)

 Aktivuje systém pojmenovaných výběrů s funkcemi pro uložení nových použití starých pojmenovaných výběrů.

Zruš záznam(y) (DEL)

 Zruší ten záznam z databáze, který je právě zobrazen v aktuálním okně a na který ukazuje černá šipka na levém okraji okna.

Storno

 Stornuje aktuální doklad – buď nastavením storno příznaku, nebo vygenerováním storno dokladu.

Detail (CTRL-D)

 Zobrazí nové okno s detailními informacemi o řádku, na který ukazuje černá šipka. Např.: k přehledu nabídek zobrazí okno jedné nabídky s detailními informacemi.

Související doklady

 Zobrazí přehled souvisejících dokladů. Zobrazí doklady, které přímo nebo nepřímo souvisí s aktuálním dokladem.

Ceník

 Přechod do ceníku zboží – otevře okno přehledu zboží. Slouží k výběru zboží a následnému předaní zboží zpět do dokladu.

Sklad

 Přechod do skladu – Otevře okno přehledu stavu zásob. Slouží k výběru zboží a následnému předaní zboží do dokladu.

Otevři karty dle výběru

 Otevře detailní okno požadovaného výběru

Vložený objekt
Otevře se karta s adresou kde se hledaný objekt nachází
Clipboard

 Přenese do clipboardu základní informace o kontaktu nebo kontaktní osobě. Tyto základní informace jsou: název firmy, jméno osoby a kompletní adresa. Obsah clipboardu můžete využít v libovolné jiné aplikaci pod Windows a nemusíte adresu ručně opisovat.

Ikony v patičce přehledových sestav

První (CTRL-PgUp)

 Skočí na první záznam v zobrazeném přehledu (na začátek).

Předchozí (PgUp)

 Přeskočí na předchozí záznam v přehledu (směrem vzad).

Další (PgDn)

 Přeskočí na další záznam v přehledu (směrem vpřed).

Poslední (CTRL-PgDn)

 Skočí na poslední záznam v zobrazeném přehledu (na konec).

Tisk

Ukaž (CTRL-T)

 Zobrazí příslušnou tiskovou sestavu na obrazovce. Můžete si ji podrobně prohlédnou a pak teprve vytisknout na tiskárně.

rychlý Přechod na jiný tiskový formulář

 Přechod do různých tiskových formulářů je možný přímo v době ukázky před tiskem. Pokud tisknete nabídku, dáte ukázku před tiskem, zjistíte že je v jiném tiskovém formuláři než potřebujete, je přímo v ukázce před tiskem ikona, která Vám umožní volbu platného formuláře. Díky této ikoně se zavře tisková sestava a hned naskočí příslušná volba tiskového formuláře.

Nastavení

 Umožní Vám nastavit rozměry, okraje a jiné detailní parametry stránky pro tisk.

Tisk (P)

 Provede tisk na tiskárně. Tato klávesa se objevuje především v režimu prohlížení tiskové sestavy na obrazovce.

Titulek

 Umožňuje změnit titulek tiskové sestavy na jiný libovolný text.

Font

 Umožňuje uživatelsky změnit použitý font v tiskové sestavě.

Lupa

 Provede zvětšení nebo zmenšení zobrazení při prohlížení tiskové sestavy. Funguje opravdu jako lupa.

PDF

 Vytvoří PDF soubor.

E-mail

 Pošle jako E-mail s přílohou.

Notepad

 Provede export tiskové sestavy, kterou si právě prohlížíte na obrazovce do jednoduchého textového souboru a spustí pro něj aplikaci Notepad (aplikace Poznámkový blok je standardní součástí Windows!).

Word for Windows

 Provede export tiskové sestavy, kterou si právě prohlížíte na obrazovce do souboru ve formátu vhodném ke zpracování v textovém editoru Word for Windows. Následně spustí Word pro tento nový soubor (pouze pro uživatele, kteří mají nainstalován Word!).

Excel for Windows

 Provede export tiskové sestavy, kterou si právě prohlížíte na obrazovce do souboru ve formátu vhodném ke zpracování v tabulkovém kalkulátoru Excel for Windows. Následně spustí Excel pro tento nový soubor (pouze pro uživatele, kteří mají nainstalován Excel!).

Export do RTF formátu

 Provede export tiskové sestavy do souboru ve formátu RTF. Tento soubor je zpracovatelný většinou textových editorů včetně Wordu.

Export do XLS formátu

 Provede export tiskové sestavy do formátu XLS.Tento soubor je zpracovatelný.

Generuj  !

Při generování nových záznamů převezme systém maximum informací z podkladového (aktuálního) dokladu.

Nový úkol

 Vygeneruje nový úkol, který navazuje na aktuální doklad nebo okno (jednání, požadavek, zakázku, marketingovou akci).

Nový požadavek

 Vygeneruje nový požadavek, který navazuje na aktuální doklad nebo okno (kontakt, jednání, ...).

Nové jednání

 Vygeneruje nové jednání, které navazuje na aktuální doklad nebo okno (kontakt, zakázka, mark. akce ...).

Nový Help-Desk

 Vygeneruje nový Help-Desk, který navazuje na aktuální doklad nebo okno (jednání, požadavek, zakázku, marketingovou akci).

Poznámku

 Vygeneruje novou poznámku.

Nový  proaktivní dokument

 Vygeneruje nový proaktivní dokument, který navazuje na aktuální doklad nebo okno.

Nová vazba na projekt

 Vygeneruje novou vazbu k danému projektu.

Nový

 Vygeneruje ….

Nový

 Vygeneruje ….

Nový  výkaz práce

 Vygeneruje nový výkaz práce

Přechod mezi projektovým a základním zobrazením zakázky

 Slouží jako přepínací okno mezi zobrazením projektovým a základním.

Technologická struktura

 Převzetí struktury zboží z dokladu do technologické struktury zakázky.

Generuj novou nabídku

 Vygeneruje a otevře novou nabídku.

Generuj poptávku

 Vygeneruje a otevře novou poptávku.

 Generuj marketingovou akci

 Vygeneruje a otevře novou marketingovou akci.

Generuj zakázku

 Vygeneruje a otevře novou zakázku.

Generuj přijatou objednávku

 Vygeneruje a otevře novou přijatou objednávku.

Generuj vystavenou objednávku

 Vygeneruje a otevře novou vystavenou objednávku.

Generuj rezervaci

 Vygeneruje a otevře novou rezervaci.

Generuj dodací list

 Vygeneruje a otevře nový dodací list.

Generuj konečnou fakturu

 Vygeneruje a otevře novou konečnou fakturu.

Generuj zálohovou fakturu

 Vygeneruje a otevře novou zálohovou fakturu.

Generuj rezervace

 Vygeneruje a otevře rezervace pro nezajištěné zboží (nerezervované, neobjednané, nedodané).

Rozdělení dokladu

 Vygeneruje a otevře rozdělovací doklad umožňující rozdělit finanční částky na jednotlivé zakázky, etapy, oblasti a střediska.

Generuj příjemku

 Vygeneruje a otevře novou příjemku.

Generuj výdejku

 Vygeneruje a otevře novou výdejku.

Generuj převodku

 Vygeneruje a otevře novou převodku.

Generuj smlouvu

 Vygeneruje a otevře novou smlouvu.

Generuj reklamaci

 Vygeneruje a otevře novou reklamaci.

Generuj konečnou přijatou fakturu

 Vygeneruje a otevře novou přijatou konečnou fakturu.

Generuj zálohovou přijatou fakturu

 Vygeneruje a otevře novou zálohovou přijatou fakturu.

Generuj záruční list

 Vygeneruje a otevře sadu záručních listů.

Generuj nový servisní zásah

 Vygeneruje a otevře nový servisní zásah.

Generuj opravu

 Vygeneruje a otevře novou opravu.

Generuj interní vnitrofiremní doklad

 Vygeneruje a otevře nový interní vnitrofiremní doklad.

Generuj uložení hotovosti do pokladny

 Vygeneruje uložení hotovosti do pokladny

Generuj servisní protokol

 Vygeneruje a otevře nový servisní protokol

Generuj vrácení

 Vygeneruje a otevře nové vrácení

Přenos zboží do dokumentu

Přenos zvoleného zboží z přehledu zboží nebo z přehledu stavu zásob (skladu) do právě otevřeného dokladu.

Přenes do nabídky

 Přenos zboží do nabídky.

Přenes do přijaté objednávky

 Přenos zboží do přijaté objednávky.

Přenes do vystavené objednávky

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřené vystavené objednávky.

Přenes do konečné faktury

 Přenos zboží do vystavené konečné faktury.

Přenes do zálohové faktury

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřené zálohové faktury.

Přenes do přijaté faktury

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřené přijaté faktury.

Přenes do zálohové přijaté faktury

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřené zálohové faktury.

Přenes do dodacího listu

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřeného dodacího listu.

Přenes do prodejky

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřené prodejky.

Přenes do příjemky

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřené příjemky.

Přenes do výdejky

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do dokladu právě otevřené výdejky.

Přenes do převodky

 Přenos zboží do převodky.

Přenes do konstrukčního celku

 Přenos zvoleného zboží z přehledu do právě otevřené definice konstrukčního celku.

Tlačítka formulářů

Obecné ikony

Generuj nové číslo

 Vygeneruje nové číslo dokladu. Generátor reaguje na existující zadání prefixu čísla dokladu.

Sečti

 Sečte finanční údaje na dokladu
Sečte celkový obrat firmy na kartě kontaktu

Připojené objekty

 Otevře okno pro připojení externích objektu jiné aplikace pod Windows (Word, Excel, AutoCAD, ...)

Zapni/Vypni interní informace

 Slouží jako přepínač, který zviditelňuje nebo nechá zmizet informace o nákupní ceně a o procentuálním vyjádření rabatu.

 

Přehledy a tisky

Výběr z databáze

 Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

Výmaz výběrových kritérií

 Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

Zobraz součty

 Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

Zavři okno

 Zavře aktuální okno.

Zvol

 Zvolí vybranou variantu jako platnou.

Tisk na tiskárnu

 Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu.

Ukaž před tiskem

 Otevře okno ukázky před tiskem

Graf

 Zobrazí okno grafu, který odpovídá zadaným kritériím.

Přehled

 Otevře okno aktuálního přehledu

Volby tisku křížové tabulky

 Otevře okno pro konfiguraci tisku křížové tabulky

Marketing

 Zobrazí okno pro generování marketingového výběru