Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Možnosti spuštění funkcí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce systému Soft-4-Sale lze spouštět několika způsoby, přičemž ve většině případů je k dispozici více způsobů najednou a uživatel si může vybrat ten, který mu nejvíce v daný moment vyhovuje. Navíc pro každý způsob existuje většinou více možností v ovládání (např. chcete-li funkci spustit z menu, můžete ji spustit myší nebo klávesnicí nebo kombinací obou - tyto možnosti vyplývají z toho, jakým způsobem lze daný prvek ovládat a jsou popsány vždy spolu s příslušným prvkem):

 

stiskem klávesové zkratky definovatelné uživatelem (menu SYSTÉM -> HORKÉ KLÁVESY)
volbou položky z menu
stiskem ikony z panelu nástrojů
stiskem funkčního tlačítka. Funkční tlačítka se mohou vyskytovat v různých místech programu, např.:
v liště nástrojů
v oknech formulářů
v průvodcích apod.

 

Horké klávesy

V menu Číselníky je příkaz Horké klávesy. Tento příkaz zobrazí okno možného nastavení horkých kláves, kde uživatel vybírá horkou klávesu, která představuje kombinaci řídící klávesy Ctrl a významové klávesy. Těchto variant je asi 25. K vybrané variantě doplňuje akci, kterou chce na tuto horkou klávesu aktivovat. Mezi možnými akcemi najdete vytvoření nové faktury, nové příjemky, nové výdejky, výběr z pokladny. Nejčastěji používané přehledy jsou např. přehledy kontaktů, zboží, vystavených faktur, nabídek, nebo výkonné příkazy jako je zapnutí a vypnutí digitálních podpisů, nastavení aktuální hlavičky firmy nebo volba tiskového formuláře pro vystavenou, přijatou objednávku nebo zakázku. Pomocí takto definovaných horkých kláves může uživatel pokrýt velkou sadu nejčastěji používaných funkcí tak, aby je nemusel hledat v menu.

Zvolené nastavení je vázáno ke jménu uživatele. To znamená, že v síti LAN, kde pracuje několik uživatelů, kteří se hlásí svým jménem do systému (jsou aktivovány přístupová práva) může mít každý uživatel svou sadu horkých kláves. Příkaz horké klávesy zobrazuje danému uživateli pouze jeho vlastní nastavení. Toto nastavení lze pomocí tlačítka tisk nebo ukaž před tiskem vytisknout v přehledové sestavě. Standardně po instalaci, upgradu systému jsou nastaveny původní horké klávesy, tzn. Ctrl R - nová prodejka, Ctrl M - přepnutí platné firmy, Ctrl S - aktivace/deaktivace digitálního podpisu na tiskových dokumentech. Další horké klávesy může uživatel sám definovat nebo předefinovat.

 

start_002

 

tip Tip pro vás: Použití klávesové zkratky je nejrychlejší způsob, jak danou funkci spustit, zejména v případě, že upřednostňujete ovládání z klávesnice nebo jste v okamžiku zadávání dat z klávesnice.

 

Panel TOP 24

Hlavní lišta aplikace S4S řešena jako konfigurovatelný panel Top24. Nastavení tohoto panelu je v menu Číselníky – Sestavení panelu Top24, spuštění tohoto panelu proběhne vždy, pokud bude nastavena alespoň jedna akce. Detailní pohled spuštěného panelu Top24 na pozadí okna S4S, barevně označené pole by se po kliku zobrazilo. V případě existence klávesové zkratky je její zobrazení vedle názvu akce.

 

 

Definice panelu TOP24:

 

panel_006

 

 

Možnosti a vlastnosti panelu Top24:

konfigurovatelných 24 úloh jenž budou zobrazováno po startu na ploše aplikace
umístění panelu vždy vpravo dole (umístění reaguje na velikost okna a použité rozlišení)
konfigurace panelu TOP 24 je připravena k distribuci jednoduše všem ostatním uživatelům
uživatel spustí akci jen klepnutím na název
název akce lze polidštit v rámci konfigurace
pokud je k akci pro uživatele vázána horká klávesa pak se zobrazí informace i o této horké klávese
barvy se načítají dle nastavení Windows tak aby toto okno vypadalo jako panel