Navigation:  Operativa > Kniha jízd >

Karta vozidla

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kniha jízd

na kartu vozidla bylo doplněno pole Vyřazeno z provozu: <datum>. Bude-li datum vyplněno, na kartě vozidla se zobrazí tučný červený text "Vyřazeno z provozu."
rozbalovací pole na kartě "Jízda" lze omezit pouze na platná vozidla (nevyplněné datum "Vyřazeno z provozu")
rozbalovací pole na Přehledu jízd, Karta jízdy a Tisku přehledu jízdbylo doplněno o informaci "vyřazeno"

vyrazeno

Pozor:

Pozor při přepočítávání jízd u "kopírovaných" záznamů !!

stav tachometru přepočítat samostatně (musí být správný, protože ostatní stavy z něj vychází)
stav nádrže přepočítat samostatně (nejlépe s datem od posledního regulérního tankování - počítá se pomocí "skutečné spotřeby" na kartě vozidla)
stav spotřeby přepočítat samostatně (vychází ze "současného stavu nádrže"!!! a přepočte se zadané období omezené poslední jízdou a datumem "přepočítat od"). Vhodné používat pro kratší období a v situaci, kdy je znám fyzicky současný stav nádrže (při dotankování "do plné"), aby se upravila hodnota skutečné spotřeby pro výpočty dalších jízd.

Jestliže je však současně vybraná volba přepočítat stav nádrže i přepočítat spotřebu, dojde ke "zpětné úpravě" stavu nádrže tak, aby odpovídala vypočtené spotřebě za dané období a zároveň i současnému stavu nádrže !!! Je-li tato volba aplikována na dlouhé období, může dojít ke značnému zkreslení dat.