Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Křížové tabulky vystavených objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

KTVobj1

 

Tip na použití:

Zvolíte-li ve "sloupcích tabulky" režim "Stav", zobrazí vám křížová tabulka rozbor vybraných objednávek podle kombinace hlavních příznaků

Jednotlivé zobrazené STAVY pak mají tento význam:

1:+D+P                Dodané, Potvrzené

2:+D-P                Dodané, Nepotvrzené

3:-D+P+Z        Nedodané, Potvrzené, Zajištěné

5:-D-P+Z        Nedodané, Nepotvrzené, Zajištěné

 

Ve "Volbách" nastavení křížové tabulky pak můžete zvolit výstupní tvar grafu "kruhový - sloupce" ...

Grafické zobrazení stavů položek objednávek.

Grafické zobrazení stavů položek objednávek.

 

... a pak jednoduchým způsobem můžete svým dodavatelům prezentovat, jak se jim daří vaše požadavky realizovat.