Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky > Konfigurace >

Konfigurace testu dostupnosti při provedení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

pocetdni

Konfigurace vystavených objednávek, nastavení "Požadovaný termín dodání"

V konfiguraci vystavených objednávek je možné zadat počet dnů, které jsou potřebné k dodání vystavené objednávky. Dle tohoto údaje se řídí datum termínu na kartě vystavené objednávky. Pokud je v konfiguraci zvolen příznak "Datum dodání po-pa" systém automaticky nastaví termín na pracovní den. Systém taktéž bere v úvahu svátky, pokud jsou nastaveny.

 

pozor  Pokud není pole "Počet dní" vyplněno a na kartě kontaktu není uvedeno jinak, je termín dodání 7 dnů.

tip2Pokud se nemá termín na Vystavenou objednávku doplňovat, je třeba v této konfiguraci zapsat hodnotu "0" (nula).

 

Na obchodní kartě kontaktu je pole "DOD.LHŮTA:". Jestliže je toto pole vyplněné a firma je zvolena jako dodavatel na kartě vystavené objednávky, má tento údaj vyšší prioritu než výše popsaná konfigurace a datum termínu se dle něj nastaví. Opět ale dle konfigurace případně respektuje pracovní dny a svátky.

note2 Konfigurace a funkčnost z kontaktu má vyšší prioritu.