Navigation:  Zakázky >

Vystavené objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vystavené objednávky jsou dokumenty, které objednávají zboží u vašich dodavatelů a tyto vystavené objednávky mohou vzniknout několika možnými postupy.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled vystavených objednávek
Přehled zboží ve vystavených objednávkách
Nová objednávka
Karta vystavené objednávky
Hromadná objednávka
Tisk objednávky
Tisk přehledů vystavených objednávek
Tisk přehledů zboží ve vystavených objednávkách
Přehled celních dispozic
Obsah celních dispozic
Nová celní dispozice
Generování přijaté faktury
Generování příjemky
Storno vystavené objednávky
Konfigurace
Křížové tabulky vystavených objednávek
Křížové tabulky zboží ve vystavených objednávkách
Statistika vystavených objednávek