Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Statistika přijatých objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Konfigurační okno pro vyhodnocování hodnot z karet Přijatých objednávek.

Konfigurační okno pro vyhodnocování hodnot z karet Přijatých objednávek.

 

V horní polovině okna se nachází prvky pro omezení množiny hodnocených objednávek a výkonná tlačítka:

ButonTisk        - odešle výsledek statistiky přímo na výchozí tiskárnu

ButonUkaz1        - zobrazí výsledek statistiky na obrazovce s následnou možností tisku

ButonGraf        - zobrazí výsledek formou grafu na obrazovce (bez možnosti tisku)

ButonPrehled        - zobrazí výsledek formou datové tabulky s následnou možností převzetí do jiné aplikace (například XLS)

 

V dolní polovině okna se možnosti nastavení sledovaných hodnot v kombinaci s hodnocením vybraných objednávek ...

Sledovaná hodnota

Průměrná doba dodání        - rozdíl mezi datem dodání a datem vystavení objednávky -- z jednotlivých výsledků vypočtena průměrná hodnota

Zpoždění celkem                - rozdíl mezi datem dodání a datem potvrzení -- celkový součet těchto jednotlivých výsledků

V zahr. měně                        - hodnota vybraných objednávek v cizí měně (POZOR - nezohledňuje, že objednávky mohou být evidovány v různých měnách.)

 

Hodnoceno podle STAV

Stavy jsou pevně daná kriteria, která nelze uživatelsky změnit. Statistika vyhodnocuje tyto:

0-storno        - počet stornovaných objednávek

1-dodáno        - počet dodaných objednávek (bez ohledu na včasnost dodání)

2-nepotvrzeno        - počet nedodaných objednávek, které nemají ani potvrzený termín dodání

4-zajištěno        - počet nedodaných objednávek, které mají potvrzený termín dodání a jsou logisticky zajištěny

5-nezajištěno        - počet nedodaných objednávek, které mají potvrzený termín dodání, ale nejsou logisticky zajištěny

 

POstatistika-Prehled

 

POstatistika-Graf

 

Výstupem je jednak přehledová tabulka hodnot, jednak i grafické znázornění objemu jednotlivých stavů objednávky z celkového hodnoceného počtu.

V konfiguračním okně lze vybrat jiný typ grafu nebo změnit způsob třídění (řazení) hodnot.