Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Křížové tabulky přijatých objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V horní polovině okna se nachází prvky pro omezení množiny hodnocených objednávek a výkonná tlačítka:

 

Pobj_kriztab

 

Filtrační kriterium "na sklad" - podle stavu příznaku vybere pouze interní přijaté objednávky (jedná se o objednávky zpravidla pro potřeby vlastní výroby = doplnění skladů) nebo vybere pouze objednávky od zákazníků (odběratelů)

 

V dolní polovině okna se možnosti nastavení sledovaných hodnot v kombinaci s hodnocením vybraných objednávek ...

 

Kriteria výběru kontaktů

Mezi filtračními kriterii je k dispozici zvláštní sekce - detailnější filtrace na firmu odběratele: filtry podle Obchodníka, Město, Segment, Teritorium, Psč, Uto a příznaků Platná, Zákazník, Dealer. Všechny tyto hodnoty se čtou z karty kontaktu odběratele!