Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Křížové tabulky zboží v přijatých objednávkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Konfigurační okno Křížové tabulky zboží v přijatých objednávkách.

Konfigurační okno Křížové tabulky zboží v přijatých objednávkách.

 

Kriteria výběru kontaktů

Mezi filtračními kriterii je k dispozici zvláštní sekce - detailnější filtrace na firmu odběratele: filtry podle Obchodníka, Město, Segment, Teritorium, Psč, Uto a příznaků Platná, Zákazník, Dealer. Všechny tyto hodnoty se čtou z karty kontaktu odběratele!

Tip na použití:

Zvolíte-li ve "sloupcích tabulky" režim "Stav", zobrazí vám křížová tabulka rozbor vybraných objednávek podle kombinace hlavních příznaků

Jednotlivé zobrazené STAVY pak mají tento význam:

1:+D+P                Dodané, Potvrzené

2:+D-P                Dodané, Nepotvrzené

3:-D+P+Z        Nedodané, Potvrzené, Zajištěné

4:-D+P-Z        Nedodané, Potvrzené, Nezajištěné

5:-D-P+Z        Nedodané, Nepotvrzené, Zajištěné

6:-D-P-Z        Nedodané, Nepotvrzené, Nezajištěné

 

Ve "Volbách" nastavení křížové tabulky pak můžete zvolit výstupní tvar grafu "kruhový - sloupce" ...

Grafické zobrazení stavů položek objednávek.

Grafické zobrazení stavů položek objednávek.

 

... a pak jednoduchým způsobem můžete svým potenciálním zákazníkům prezentovat, jak se vám daří jejich požadavky realizovat.