Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Přehled vystavených objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled vystavených objednávek zobrazuje přehledy těchto dokladů na obrazovce s možností výběru, třídění. Dvojitým kliknutím se otevře příslušný doklad.

slibeno

Do přehledu a tisku křížových tabulek vystavených objednávek přibylo filtrování podle datumového pole  "Slíbeno".

ISDOC

Systém S4S nově umožňuje export vystavených faktur do formátu isdoc. Jedná se o formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS).

Aktuální verze ISDOC Readeru můžete stáhnout na  stránkách www.isdoc.cz.

Tuto funkci je možné v S4S najít v Přehledu vystavených faktur, záložka AKCE. Po vybrání faktur a promáčknutí tlačítka ISDOC Exp. dojde k exportu vybraných faktur.

ISDOC

 

Možnost zobrazení MAT ID

Pokud je při volbě umístění zadán kopletní název souboru př: MojeFaktura.isdoc je vytvořen přesně takový soubor, pokud je zadáno několik náhodných znaků je vytvořen soubor číslo faktury s  koncovkou isdoc - př F201300001.isdoc.

Před vytvářením souboru je otestováno, zda již takový soubor existuje, pokud ano je generování ukončeno soubor je možné generovat i z voleb tiskových výstupů vystavených faktur.

 

Výpis Výrobních čísel

podle stavu provedená faktura, pokud není datum záruku u Vyr čísla uvedené, vrátí se 2100-1-1

Otestován export Faktury konečné, Zálohové, Dobropisu, tuzemské i zahr

U faktur je možno uvádet související přij objednávky, dodací listy - zatím nevyužito

Faktura může být navázána se zálohovou fakturou, a je li tomu tak, je výsledná částka k úhradě ponížena  o provedenou platbu

pokud je faktura s třemi různými sazbami DPH a existuje záloha (u zálohy není definováno k jakým položkám se záloha vztahuje, je výše platby zálohy rozpouštěna do položek seskupených podle výše sazby DPH
sleva na řádku je řešena vytvořením řádku s prodejní cenou * množství a je vytvořen v zápětí nový řádek kde je hodnota slevy záporné číslo
ošetřen stav kdy je zálohová faktura v tuzemské měně a konečná v zahraniční
u seriových čísel není ve formátu ISDOC dovoleno používat znak &