Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Tisková sestava vystavené objednávky
Povinné údaje karty vystavené objednávky
Konfigurace testu dostupnosti při provedení