Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Tisk objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zahraniční měny

Při tisku objednávky v zahraničních formulářích se samozřejmě využívá nastavení zahraniční měny. Uživatel si může volit jak kód měny tak pomocí opravného tlačítka přepočítat českou měnu na měnu zahraniční. V případě, že zboží uvedené na vystavené objednávce má tzv. zahraniční kalkulační karty (zboží, které bylo primárně pořízeno v ceníku se zahraniční kalkulací, s katalogovou a nákupní zahraniční cenou) je tato nákupní cena automaticky přenesena do vystavené objednávky. Uživatel má na opravném tlačítku k dispozici funkci nazvanou obnova nákupních cen, která obnoví nákupní české i zahraniční ceny podle aktuálního stavu v ceníku. Tímto způsobem může uživatel aktualizovat požadované nákupní ceny podle aktuálního stavu ceníku včetně cen zahraničních.

V případě, že uživatel nevede zahraniční kalkulace může přesto objednat zboží v zahraniční měně tak, že pořídí objednávku v české měně a využije opravné funkce přepočet do zahraniční měny a definuje kurz, s jakým chce přepočítat tuto objednávku do zahraniční měny. Varianta tiskového formuláře italská, německá, anglická nesouvisí se zadanou měnou. To znamená, že je možné vystavit anglickou objednávku v markách nebo italskou v lirách. Při zadávání zahraničních měn je samozřejmě možné využít základní možnosti, že budou zahraniční měny vyplněny ručně na vystavené objednávce. Na řádku vystavené objednávky jsou jak české tak zahraniční ceny s možností editace a opravy. Dvojitým kliknutím na řádek vystavené objednávky se otevře okno řádku přijaté objednávky, kde je prostorově lépe zobrazen jeden řádek objednávky.

Tisk vystavené objednávky

Zvláštnosti vystavené objednávky je fakt, že každá vystavená objednávka by měla hovořit jazykem, kterým hovoří dodavatel, což může být jiný jazyk než jazyk, kterým mluvím se svým zákazníkem.

Uživatel má k dispozici tyto varianty tisku :

tiskVO

Systém Soft-4-Sale umožňuje evidovat trojí číslování zboží - interní číslování zboží uživatelské, číslování zboží dodavatelské přednostně a vždy dodavatelské. Současně je systém schopen evidovat názvy zboží dle ceníku, název i popis dle ceníku nebo název dle obsahu řádků objednávky.

Vystavená objednávka je vedena ve dvou měnách (v Kč a v libovolné zahraniční měně). Zahraniční varianty tiskových formulářů tisknou objednávku zahraniční měně.

Vystavené objednávky

Tiskové sestavy  Vystavené objednávky standard a česky se zahraniční měnou byly upraveny tak, aby se na řádek těchto sestav vešel sloupec P. TERM. (potvrzený termín)

termin.d

Tisk objednacího čísla zboží

Tisk objednacího čísla zboží na vystavené objednávce musí v režimu upřednostnění čísla dodavatele zohlednit možnost, že číslo dodavatele je vedeno u sekundárních dodavatelů (záložka Dodavatel na kartě zboží). Tato funkce je opravena  na všech hlavních sestavách objednávek. Vznikla i nová funkce pro dohledání objednacího čísla zboží !